Evenemang

INSTITUT

Finlandsinstitutet i Madrid är ett av femton finländska kultur- och vetenskapsinstitut i världen. Finlandsinstitutet drivs av en privat Iberisk-amerikansk stiftelse sr.Institutet får merparten av sin finansiering av Finlands Undervisnings- och kulturministerium.

Institutet grundades år 1996 i samarbete med universitetet Complutense i Madrid. Institutet har ett litet kontor i samband med universitetets filologiska fakultet. Det egentliga kontoret och utställningslokalen ligger i centrum av Madrid i stadsdelen Barrio de las Letras.

vinilos instituto de finlandia

TJÄNSTER

Finlands institut i Madrid fungerar som en bro mellan den finska, spanska och den portugistalande (iberisk-amerikanska) kulturcirkeln. Institutets huvuduppgift är att öka kännedom om den finska kulturen, vetenskapen och näringslivet samt skapa interaktiva nätverk inom ett stort verksamhetsområde, där det bor över 700 miljoner människor.

Institutet ordnar både egna evenemang samt deltar i lokala kulturprojekt. Centrala teman är design, interaktion samt foto- och videokonst. Dessutom främjar institutet även aktivt finsk litteratur och teater inom det iberisk-amerikanska området.

STIFTELSEN

Iberisk-amerikanska stiftelsens sr syfte är, enligt dess stadgar fastställda 22.12 1998, att främja växelverkan mellan den spansk-portugisiska kultursfären (Iberiska halvön, Syd- och Mellanamerika och områden med en historisk koppling till dem) och Finland samt ömsesidig kännedom om områdens kultur och näringsliv.

För att förverkliga sitt syfte har stiftelsen grundat Finlandsinstitutet i Madrid, som den driver. Stiftelsen kan också grunda flera institut.

Medlemmar i den Iberisk-amerikanska stiftelsen