ARGENTINA – Serie

Finlands 100-års jubileum till ära omvandlas en del av finsk historia till en tecknad serie. Den argentinska illustratören och serietecknaren Ignacio Minaverry, känd för sin karaktär Dora, skapar serien om fortsättningskriget och Institutet publiceras serien 2017. Här berättar Minaverry om arbetsprocessen och om hur serien föddes.

Läs mera

MADRID – Tero Puha

I utställningen möts fotografi- och videokonst för att belysa mänsklighetens sökande efter sin form. I verken lyfts teman om känslotillstånd och den interna världen fram samtidigt som verken talar om mänskligheten som ännu söker sin form. I serien Somewhere in between har representationen av kroppen från tidigare serier börjat försvinna och Puha understryker människans interna värld. Somewhere in between kan besökas fram till den 5 januari 2018.

Läs mera

MADRID - 100 föremål

100 år av självständighet och 100 föremål genom vilka spanjorerna kan bekanta sig med Finland. Med det anspråkslösa barkbrödet, Sibelius och moderskapsförpackningen som symbol för välfärdssamhället, strävar utställningen efter att framhäva nationens kärna och understryka utvecklingen från ett jordbrukssamhälle till det demokratiska och högutvecklade land Finland är idag.

Läs mera