STIFTELSEN

Iberisk-amerikanska stiftelsens sr syfte är, enligt dess stadgar fastställda 22.12 1998, att främja växelverkan mellan den spansk-portugisiska kultursfären (Iberiska halvön, Syd- och Mellanamerika och områden med en historisk koppling till dem) och Finland samt ömsesidig kännedom om områdens kultur och näringsliv. För att förverkliga sitt syfte har stiftelsen grundat Finlandsinstitutet i Madrid, som den driver. Stiftelsen kan också grunda flera institut.

Finlands institut i Madrid har som uppgift att främja Finlands och den iberisk-amerikanska världens interaktion gällande kultur och näringsliv samt bedriva finländsk vetenskaplig forskning för stiftelsens ändamål. Institutet fungerar som praktikplats för finländska eller andra studeranden genom att ta emot praktikanter som finansierats av olika läroanstalter eller föreningar.

Foto: Merja Salo
Representanter för den iberisk-amerikanska stiftelsen sr på besök i Madrid. På bilden även Finlandsinstitutets personal. (Foto: Merja Salo)