TelepArt

Finlandsinstitut i Madrid är en del av TelepARTs nätverk av snabba hjälpmedel för scenkonst. Detta är ett initiativ från vissa Finlandsinstitut för att stödja besök och projekt av framväxande finska konstnärer, konstnärer som är bosatta i Finland eller konstnärer som reser till Finland.

Finlandsinstitut i Madrid stödjer scenkonstevenemang som äger rum i Spanien, Portugal, Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Kuba, Mexiko, Peru och Uruguay, eller evenemang av konstnärer från dessa länder som genomför ett projekt i Finland.

Konstnärer från alla typer av scenkonst kan ansöka om bidrag under hela året genom följande formulär. Ansökningarna kommer snabbt att utvärderas av institutet tillsammans med en expertkommitté inom varje konstnärligt område från TINFO och Circus & Dance Finland. Svaret kommer att skickas inom två veckor. Det beviljade beloppet kommet att vara från 100 till 1000 euro och kan inte överstiga 50 % av aktivitetens budget. Det beviljade bidraget kan användas för resor, boende eller transport av arbeten.

Projektförslag där arrangören, konstnären och deras företrädare är engagerade i produktionen kommer att beaktas. Det måste även finnas ett samarbete mellan minst två länder. Därutöver måste artisterna få en rimlig ersättning för sitt arbete.

Mer information om programmet, de specifika villkoren och de institut som deltar kan man läsa under följande länk.

Ansökningstiden för år 2024 har avslutats. Tack för alla ansökningar!