TelepArt

Finlandsinstitut i Madrid är en del av TelepARTs nätverk av snabba hjälpmedel för scenkonst. Detta är ett initiativ från vissa Finlandsinstitut för att stödja besök och projekt av framväxande finska konstnärer, konstnärer som är bosatta i Finland eller konstnärer som reser till Finland.

Finlandsinstitut i Madrid stödjer scenkonstevenemang som äger rum i Spanien, Portugal, Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Kuba, Mexiko, Peru och Uruguay, eller evenemang av konstnärer från dessa länder som genomför ett projekt i Finland.

Konstnärer från alla typer av scenkonst kan ansöka om bidrag under hela året genom följande formulär. Ansökningarna kommer snabbt att utvärderas av institutet tillsammans med en expertkommitté inom varje konstnärligt område från Music Finland, Dance Info Finland, TINFO och Circus Info Finland. Svaret kommer att skickas inom två veckor. Det beviljade beloppet kommet att vara från 100 till 1000 euro och kan inte överstiga 50 % av aktivitetens budget. Det beviljade bidraget kan användas för resor, boende eller transport av arbeten.

Projektförslag där arrangören, konstnären och deras företrädare är engagerade i produktionen kommer att beaktas. Det måste även finnas ett samarbete mellan minst två länder. Därutöver måste artisterna få en rimlig ersättning för sitt arbete.

Mer information om programmet, de specifika villkoren och de institut som deltar kan man läsa under följande länk.

TelepART Science
Finansieringsprogrammet TelepART Science hjälper unga forskare att presentera sitt arbete internationellt. Lågtröskelfinansieringen är utformad för att stödja utgifterna för finlandsbaserade forskare som reser till Spanien, Portugal, Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Kuba, Peru, Mexiko eller Uruguay, eller forskare baserade i dessa nämnda länder som reser till Finland.

TelepART Science-finansiering främjar internationell rörelse för forskare och vetenskap inom alla områden.

Bidragen kommer endast att övervägas för evenemang där arrangören, artisten eller deras representant har en aktiv roll t.ex. som talare. Den sökande ska kunna visa högt vetenskapligt värde och evenemanget måste ha deltagare från minst två länder.

Mer information på engelska.