Finlandsinstitutet i Madrid är ett av femton finländska kultur- och vetenskapsinstitut i världen. Finlandsinstitutet drivs av en privat Iberisk-amerikansk stiftelse sr. Institutet får merparten av sin finansiering av Finlands Undervisnings- och kulturministerium. Institutet grundades år 1996 i samarbete med universitetet Complutense i Madrid. Institutet har ett litet kontor i samband med universitetets filologiska fakultet. Det egentliga kontoret och utställningslokalen ligger i centrum av Madrid.

Institutets verksamhetsområde

Institutets verksamhetsområde sträcker sig i princip över alla de områden och länder där man talar spanska och portugisiska: Pyreneiska halvön, Latinamerika och de länder i Afrika och Asien där man talar språken. Eftersom institutets verksamhetsområde är exceptionellt brett har vi grundat ett nätverk av ombudsmän för att utveckla institutets kontakter och verksamhetsmöjligheter i de olika världsdelarna. För tillfället har institutet en permanent representant i Argentina, Brasilien och Portugal.

Institutets arbetsfält är tudelat. För det första strävar vi efter att göra finländsk kultur känd i den spanska och portugisiska världen och för det andra arbetar vi för att främja kontakter mellan Finland och nämnda områden vad gäller kultur, vetenskap och ekonomi.

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut motsätter sig rasism och diskriminering. Vi främjar jämlikhet och mångfald inom finländsk kultur globalt och understöder jämställdhet inom forskning och vetenskap.