Det främsta målet för Finlandsinstitutet i Madrid är att främja kommunikationen mellan finska och spansk- och portugisisktalande kultursamfund inom vetenskaps-, kultur-, och ekonomisektorn. Vi vill berika och skapa varierande samarbeten mellan kulturfälten och samtidskonstens, formgivningens och arkitekturens branscher.

Vårt mål är att skapa en dialog mellan professionella aktörer och medverka i ambitiösa och tvärvetenskapliga projekt som bidrar positivt till miljön. Vår verksamhets värderingar grundar sig i främjandet av jämlik, inkluderande, och antirasistisk kultur.

Vi förverkligar kulturutbyte med lokala och internationella samarbetspartners genom utställningar, festivaler, diskussioner och andra evenemang. Vi vill möjliggöra en plats för nya idéers uppkomst och en växelverkan mellan olika konstformer. I centrum av institutets verksamhet står den samtida kulturbranschen, den internationella diskursen och möjligheterna att skapa nya forum där vi tar hållbarhets- och integrationsprinciper i beaktande.

Finlandsinstitutet i Madrid är ett av femton finländska kultur- och vetenskapsinstitut i världen. Finlandsinstitutet drivs av en privat Iberisk-amerikansk stiftelse sr. Institutet får merparten av sin finansiering av Finlands Undervisnings- och kulturministerium.

Institutet grundades år 1996 i samarbete med universitetet Complutense i Madrid. Institutet har ett litet kontor i samband med universitetets filologiska fakultet. Det egentliga kontoret och utställningslokalen ligger i centrum av Madrid.