Historia

ihmisiä pöydälläEn central roll vid grundandet av den Iberisk-amerikanska stiftelsen spelade de var hederskonsuln från Peru, Erkki Reenpää (1925 – 2004), professorn i romanska språk Timo Riiho (1950 – 2021) och hederskonsuln från Guatemala, Jyrki K. Talvitie (1941 – 2020). Stiftelsens stiftelseurkund undertecknades den 12 oktober 1992 och stiftelsen infördes i stiftelseregistret den 27 januari 1994.

Det första målet var att grunda ett finländskt kulturinstitut på den Iberiska halvön. Stiftelsens styrelse började undersöka olika tänkbara placeringsorter. Madrids betydelse, dess centrala läge och goda trafikförbindelser inverkade på beslutet. Av stor betydelse var det samarbetsavtal som Helsingfors universitet redan hade med Spaniens största universitet, Universidad Complutense i Madrid.