zanahorias

Sari Torvinen: Selleri, morot, vildvin

Sari Torvinens kommande uställning i Finlandsinstitutet i Madrid passar bra in i vårens teman. Utställningen Selleri, morot, vildvin (Apio, zanahoria, vid silvestre) behandlar människans relation med naturen och växternas växtsäsong. Utställningen kan ses i Finlandsinstitutets galleri i Madrid under tiden 26.4.–24.5.2024.

Sari Torvinen är en bildkonstnär som jobbar och är bosatt i Åbo. Hon jobbar både med egna projekt och som ledare och koordinator inom offentliga konstprojekt. Hon har också länge verkat som konstlärare på olika utbildningsnivåer.

Självproducerad föda och relationen med naturen är ämnen som Torvinen intresserat sig för under de senaste åren. För henne är det naturligt att utforska teman genom olika tekniker och hon låter också gärna andra medverka i verkens uppkomst. Ett exempel är då hon delade ut plantor till människor och på så sätt samlade in material som hon använde i skapandet. I just det verket ville hon utforska stadsbornas nästintill förlorade förmåga att odla sin egen mat.

I centrum av den kommande utställningens verk finns växterna, deras mångsidighet och uthållighet. I serien Växtporträtt har Torvinen granskat sina ekologiskt odlade växter som individer, långsamt och med kärlek. Därefter har hon fotograferat dem, ristat och ritat porträtt av dem. Genom porträtten vill hon förmedla upptäckarglädje och synliggöra växternas mångsidighet. I Torvinens videoverk uppmärksammas tryggheten som växterna och den som odlar ger varandra. I centrum av verket Vildvin finns klätterväxten som lyckats täcka och omfamna ett helt litet hus. Växten lever på underlaget som människan skapat och förser själv en boplats åt många små djur. I verketVäxtperiod syns tidens gång, odlarnas rutiner och växternas blomning i alla väder.

Selleri, morot, vildvin
Sari Torvinen
26.4.–24.5.2024
Galleriets öppettider: tis–fre kl. 10–19 och lör 11.5. kl. 10–14.
Utsällningens vernissage tors 25.4. kl. 19.30–21.00. Konstnären på plats.
Finlandsinstitutet i Madrid
Calle de San Agustín, 7, bajo izq.
28014 Madrid

Teaser
Sari Torvinen (video)