Complutense-universitetet

Finlandsinstitutet i Madridin verkar aktivt i samarbete med universitetet Universidad Complutense de Madrid. Institutets mål är att främja kontakten och utbytet mellan finländska forskare och forskare från den spanska och portugisiska världen samt studerandes verksamhetsmöjligheter. Till institutets uppgifter vid universitetet hör också att förmedla information om studiemöjligheter i Finland samt om att studera finska i Spanien, Portugal och Finland.

Institutets kontor finns vid universitetets filologiska institution i D-byggnaden och (rum 017.00.325.00). För mer information och bokningar, vänligen kontakta info(at)madrid.fi

Kontoret finns också till forskares förfogande och är en ypperlig plats att forska i teman som rör den spanska och portugisiska världen. Välkommen att fråga mera!

Kontakt:

Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid

Edificio D Planta Baja – Despacho 017.00.325.0 28040 Madrid