Oulu2026

ciudad de Oulu

Kulturhuvudstadsåret Uleåborg2026 är en historisk satsning på nordisk kultur

Oulu2026

Förverkligandet av Europas kommande kulturhuvudstad i Finland kuliminerar år 2026 och strävar efter bestående förändring genom en kulturell klimatförändring. ”Utnämnandet av Uleåborg som Europas kulturhuvudstad är en enorm möjlighet för hela det nordiska området.”, säger Uleåborg2026:s producent Inka Hyvönen. Finlandsinstitutet i Madrid är en del av denna förändring genom sitt programprojekt som förenar Madrid med norra Finland.