Raviobumann

Finland bygger ett urbant utrymme för familjens yngsta inför Concéntrico-festivalen

Det här året hämtar Finlandsinstitutet i Madrid en installation bestående av 100 möbler för barn till design- och arkitekturfestivalen Concéntrico i Logroño. De små färgranna borden och pallarna är tillverkade av trä och består av delar som kan tas isär och sättas ihop vid behov. Päivi Raivios och Daniel Bumanns bord och stolar kan användas till många olika ändamål, till exempel som pysselunderlag på offentliga platser, i hem eller skolor.

Formgivarna Päivi Raivio och Daniel Bumann bildar tillsammans RaivioBumann, en designbyrå känd för sitt experimentella och tvärvetenskapliga tillvägagångssätt. Den internationellt verksamma RaivioBumann är en finsk pionjär inom formgivning av offentliga utrymmen. Många av RaivioBumanns tidigare projekt har lett till långvariga utvecklingsprocesser.

Genom urbana interventioner skapar Raivio och Bumann allmänna utrymmen som både är mer fungerande och intressanta. Deras verk är oftast interaktiva och lockar människor till att vara i kontakt med varandra, utrymmet och staden omkring dem. Det offentliga utrymmet fungerar för dem som en enorm källa för inspiration och utgör samtidigt en ram och verktyg som de utnyttjar i skapandet av morgondagens stadsbild.

Deras innovativa installation som förenar det offentliga utrymmet med både design och barndom kan ses i Logroño 25.4.–1.5.2024.

RaivioBumann
Arkitektur- och designfestivalen Concéntrico i Logroño
25.4.–1.5.2024
Logroño