Institutets direktör

SARRI VUORISALO-TIITINEN (1.3.2017—)

Vi vill vara nära människan.

Sarri Vuorisalo-Tiitinen har doktorerat inom spansk filologi och har gjort sin avhandling inom Latinamerikansk forskning år 2011 vid Helsingfors universitet. I sin avhandling behandlade hon kvinnors rättigheter i zapatiströrelsen i Mexiko. Efter sin avhandling jobbade hon fyra år vid Helsingfors universitets administration vid fakulteten för världskulturer, bland annat som avdelningschef och som ekonomiansvarig. Hon har även länge undervisat i magisterprogrammet för interkulturell växelverkan.

“Under denna nya etapp vill vi öppna institutets dörrar så att alla kan lära känna oss, vill vi nå utåt, närma oss samhället och vara nära människan. På detta vis vill skapa ett forum i vilka kulturerna kan mötas och uppvisa den rikedom som finns i dessa interkulturella möten.”

AULI LESKINEN (1.8.2012 —30.11.2016)

FD Auli Leskinen har doktorerat vid Helsingfors universitet i Latinamerkansk forskning med ämnet chilenska Diamela Eltitis skriftliga produktion. Leskinen har en lång redaktörserfarenhet och hon har publicerat likväl faktaböcker som fiktion. Under hennes ledarskapsperiod expanderade institutet sin verksamhet kraftigt till Latinamerika och grundade som stöd ett ombudsnätverk. Institutet blev en aktiv medlem i nya Team Finland-nätverket. Konstens betydelse som en produktionsbransch i näringlivet betonades under Leskinens ledarskapsperiod. Ett av de viktigaste projekten var även skolningssamarbetet i Latinamerika.

MARTTI PÄRSSINEN (1.10.1996—31.7.1999)  (1.8.2007—31.7.2012)

ALFONSO PADILLA (11.5.2007—31.7.2007)

JYRKI K. TALVITIE (1.8.2006—11.5.2007)

TIMO RIIHO (1.8.2002—31.7.2006)

LIISA SALO-LEE (1.2.2000—31.7.2002)

KATARIINA NUOTTAMO (1.8.1999—31.1.2000)

Meny