Institutets direktör

PAULIINA STÅHLBERG (1.1.2021—)

”Kultur gör gott”

Ståhlberg har haft en lång karriär som kulturledare samt som regissör, producent och journalist inom medieindustrin, särskilt inom Yles kultur- och aktualitetsprogram. Under 2015–2018 var hon direktör för Finlandsinstitutet i London och ordförande för Europeiska unionens kulturinstitut i London. Hon har också jobbat som chef för samhälleliga relationer på konstmuseet Ateneum samt med många utländska medier. Ståhlberg för att producera brottsserien Karppi (Deadwind) på Dionysos Films. Här är en kort video där han presenterar sig.

Pauliina Ståhlberg
Pauliina Ståhlberg

SARRI VUORISALO-TIITINEN (1.3.2017—31.12.2020)

Sarri Vuorisalo-Tiitinen har doktorerat inom spansk filologi och har gjort sin avhandling inom Latinamerikansk forskning år 2011 vid Helsingfors universitet. I sin avhandling behandlade hon kvinnors rättigheter i zapatiströrelsen i Mexiko. Efter sin avhandling jobbade hon fyra år vid Helsingfors universitets administration vid fakulteten för världskulturer, bland annat som avdelningschef och som ekonomiansvarig. Hon har även länge undervisat i magisterprogrammet för interkulturell växelverkan.

AULI LESKINEN (1.8.2012 —30.11.2016)

FD Auli Leskinen har doktorerat vid Helsingfors universitet i Latinamerkansk forskning med ämnet chilenska Diamela Eltitis skriftliga produktion. Leskinen har en lång redaktörserfarenhet och hon har publicerat likväl faktaböcker som fiktion. Under hennes ledarskapsperiod expanderade institutet sin verksamhet kraftigt till Latinamerika och grundade som stöd ett ombudsnätverk. Institutet blev en aktiv medlem i nya Team Finland-nätverket. Konstens betydelse som en produktionsbransch i näringlivet betonades under Leskinens ledarskapsperiod. Ett av de viktigaste projekten var även skolningssamarbetet i Latinamerika.

Sarri Vuorisalo-Tiitinen
Auli Leskinen (Foto: Timo Kelaranta)
Auli Leskinen (Foto: Timo Kelaranta)

MARTTI PÄRSSINEN (1.10.1996—31.7.1999)  (1.8.2007—31.7.2012)

ALFONSO PADILLA (11.5.2007—31.7.2007)

JYRKI K. TALVITIE (1.8.2006—11.5.2007)

TIMO RIIHO (1.8.2002—31.7.2006)

LIISA SALO-LEE (1.2.2000—31.7.2002)

KATARIINA NUOTTAMO (1.8.1999—31.1.2000)