TJÄNSTER

Finlands institut i Madrid ordnar mångsidigt kultur- och vetenskapsprogram tillsammans med finländare och lokala aktörer från sitt breda verksamhetsområde. Institutets egna program är huvudsakligen gratis för besökare.

Institutet har ett bibliotek som är öppet för besökare. Från biblioteket kan man låna böcker och filmer, eller så kan man komma dit och läsa böcker eller tidskifter och dagstidningar som institutet beställt.

Finlands institut i Madrid har en egenpublicerserie, Serie Hispano-Americana – Acta Iberoamericana Fennica. Verkens teman har att göra med finsk kultur och olika konst- och vetenskapsprojekt som intitutet har inom ditt verksamhetsområde.

På Entre culturas- bloggen publiceras artiklar om människor och händelser som berör institutets verksamhetsområde.

Meny