TJÄNSTER

Finlands institut i Madrid ordnar mångsidigt kultur- och vetenskapsprogram tillsammans med finländare och lokala aktörer från sitt breda verksamhetsområde. Institutets egna program är huvudsakligen gratis för besökare.

Finlands institut i Madrid har en egenpublicerserie, Serie Hispano-Americana – Acta Iberoamericana Fennica. Verkens teman har att göra med finsk kultur och olika konst- och vetenskapsprojekt som intitutet har inom ditt verksamhetsområde.

På Entre culturas- bloggen publiceras artiklar om människor och händelser som berör institutets verksamhetsområde.