Publikationer

Finlandsinstitutet i Madrid har en egen publikationsserie, Serie Hispano-Americana – Acta Iberoamericana Fennica. Dessutom stöder institutet också publiceringen av andra verk och informerar om dem. Verkens teman berör institutets projekt, finsk kultur, aktuella konferenser och annat som hör till institutets verksamhetsområde.

Den som är intresserad av böckerna institutet publicerar och förmedlar kan se vår bokbutik eller kontakta oss på adressen: info@madrid.fi.com

Det icke-vinstdrivande institutets bokförsäljning sköts officiellt av Asociación de Amigos del Instituto de Finlandia, som en helt självständig förening.

Bokförsäljning

Böckerna kan sändas per post eller levereras direkt. En postavgift beroende på paketets vikt läggs till priset. Rabatt för bokhandlar: 33%