Finlandsinstitutet i Madrid har en egen publikationsserie, Serie Hispano-Americana – Acta Iberoamericana Fennica. Dessutom stöder institutet också publiceringen av andra verk och informerar om dem. Verkens teman berör institutets projekt, finsk kultur, aktuella konferenser och annat som hör till institutets verksamhetsområde.

Bokförsäljning

Den som är intresserad av böckerna institutet publicerar och förmedlar kan kontakta oss på adressen: info(at)madrid.fi

Böckerna kan sändas per post eller levereras direkt. En postavgift beroende på paketets vikt läggs till priset. Rabatt för bokhandlar: 33 %

Det icke-vinstdrivande institutets bokförsäljning sköts officiellt av Asociación de Amigos del Instituto de Finlandia, som en helt självständig förening.