Fragmento de una imagen de Jon Cazenave

Fotografier av isen, jorden, ljuset och tystnaden

I februari 2024 sätter Finlandsinstituet i Marid upp utställningen Ice, Soil, Light and Silence gjord av den baskiska fotografen Jon Cazenave.

Projektets konstnärliga verk föddes under två veckors tid i Kilpisjärvis biologiska forskningsstation på förslag av kurator Sandra Maunacis. Resan upp till Kilpisjärvi var redan en omvälvande upplevelse för Cazenave. ”I den här brådskans tid, i den konstanta hasten och ofördröjligheten, finns det ännu platser till vilka man måste anlända långsamt”, betonar Cazenave.

Bioart Societys residens fokuserar på projekt där konst och naturvetenskap förenas. “Jag spenderade sexton intensiva dagar med att utveckla nya sätt att beskriva omgivningen”, berättar Cazenave. “Målet var att låta de naturliga elementen fungera som redskap för att uppnå nya uttryck.”

Utställningen har fått namn av de material som användts för att skapa fotografierna. Enligt konstnären har dessa fyra nyckelord, is, jord, ljus och tystnad, fungerat som källa till inspiration i verken han skapat. Genom landskapet utforskar verken den oföränderliga relationen mellan naturen och kulturen.

Utställningen Ice, Soil, Light and Silence kan ses i Finlandsintitutets galleri under tiden 2.–29.2 från tisdag till fredag kl. 10–19 och på lördagen den 10.2 kl. 10–14.

Ice, Soil, Light & Silence
Jon Cazenave
2.–29.2.2024
Vernissage fredag 2.2.2024 kl. 19.30
Finlandsinstitutet i Madrid
c/ San Agustín, 7, bajo
Utställningen kan ses under tiden 2.–29.2 från tisdag till fredag kl. 10–19 och på lördagen 10.2.2024 kl. 10–14.