Styrelse

Medlemmar i den Iberisk-amerikanska stiftelsen sr:

Heikki Pihlajamäki (ordförande)
Heikki Pihlajamäki är professor i jämförande rättshistoria vid Helsingfors universitet. Han har forskat i bland annat latinamerikansk rättshistoria från kolonialtiden.

Medlemmar i den Iberisk-amerikanska stiftelsen

Kari Korkman
Kari Korkman är designproducent och grundare av samt direktör för Helsinki Design Week.

Saara Rautanen-Uunila
FD Saara Rautanen-Uunila har varit medlem i stiftelsens styrelse sedan 11.3.2009 och var dess generalsekreterare 11.3.2009 – 31.8.2013.

Elsa Saisio
Elsa Saisio är en freelanceskådespelare från Helsingfors, som ända sedan hon blivit färdig med sin utbildning, har arbetat mycket brett och mångsidigt med konstnärliga jobb inom film, television, teater och även musik och dans. Saisio har bott i Barcelona och Madrid och har under årens lopp arbetat som skådespelare i Spanien flera gånger.

Jaana Mutanen
Jaana Mutanen fungerar som ansvarig expert för internationell arbetspraktik i EDUFI, Finnish National Agency for Education (från och med 1.1.2017 bildade CIMO och utbildningsstyrelsen en ny byrå, Finnish National Agency for Education). Hon har jobbat på undervisningsministeriets avdelning för internationella ärenden, Helsingfors universitets enhet för internationella ärenden samt på Finlandsinstitutet i Berlin. Mutanen har i över 20 år jobbat i f.d. CIMO, innan tjänsternas sammanslagning, och har över 15 års erfarenhet av att arbeta med latinamerikanska länder. Hon har i över 20 år skrivit artiklar i egenskap av expert inom utbildnings- och musiksektorn.

Aleksis Kajava
Kajava är regionchef för Vaisala Abp:s enhet för latinamerika och karibien. Han har arbetat inom Vaisalas affärsverksamhet i latinamerika i över ett decennium och bott i Rio de Janeiro under tre av åren.

Pirjo Kristiina Viitanen
Pirjo Kristiina Virtanen är professor i studier i ursprungsfolk vid Helsingfors universitet och docent i latinamerikanska studier Hon har utfört samhällsbaserad forskning i den brasilianska Amazonan sedan 2003. Han har haft olika ansvarspositioner inom vetenskap och kultur (t.ex. IPBES-panelen, SKS, HELSUS och vetenskapliga sällskap).

Lasse Keisalo
Ambassadråd, Lasse Keisalo, arbetar som chef inom enheten för Latinamerika och Karibien på utrikesministeriet. Under sin karriär på Utrikesministeriet har han arbetat i Mexiko, São Paulo, Madrid, Genève, Wien och New York och på ministeriet i Helsingfors har han skött uppgifter relaterade till Latinamerika och Karibien samt FN , internationell rätt, EU och handelspolitik.

Eeva Sippola
Eeva Sippola arbetar som biträdande professor för språk och kultur på Helsingfors universitet. Arbetet innehåller utveckling och forskningsarbete i spanska, portugisiska, galiciska, katalanska och euskera språkstudier. Eeva Sippola är specialiserad i språkvetenskapliga kontakter och i kritisk sociolingvistik i lusohispaniska världen.

Generalsekreterare:  Kajsa Ekroos secretaria@madrid.fi

Medlemmar i stiftelsens delegation:

President Tarja Halonen
Gustav Djupsjöbacka
Satu Ekman
Pekka Heikkinen
Antti Herlin
Inger Hirvelä-López
Kari Huhta
Risto Ihamuotila
Laura Jäntti
Tapani Järvinen
Aleksis Kajava
Markku Kanninen
Tuula Karjalainen
Harri Kettunen
Riitta Kosonen
Anne Lammila
Tapio Leskinen
Liisa Melo Abreu
Ursula Ojanen
Päivi Paappanen
Alfonso Padilla
Heikki Pihlajamäki
Martti Pärssinen
Mikko Pyhälä
Helena Ranta
Aleksi Siltala
Pekka Tolonen
Jussi Vanhanen
Elina Vuola
Sarri Vuorisalo-Tiitinen
Carita Wallgren-Lindholm

Den Iberisk-amerikanska stiftelsens sr hedersmedlemmar är:

Erkki Reenpää
Erkki Reenpää (1925-2004) gjorde sitt livsverk som chef för Kustannus Oy Otavas översättningslitteratur. Han blev intresserad av det spanska språket när han studerade i Kalifornien i slutet av 1940-talet. Det spanska språket och sedermera hela den spanska och portugisiska världens kultur blev en hobby som färgade och berikade Reenpääs hela liv och inspirerade honom att introducera den spanska och portugisiska litteraturen till de finska läsarna. I sin roll som mentor och drivande kraft främjade Erkki Reenpää också flera projekt i de spanska och portugisiska regionerna. Erkki Reenpää var en av de tre vänner som grundande den Iberisk-amerikanska stiftelsen sr och senare Finlandsinstitutet i Madrid.

Jyrki K. Talvitie
Jyrki K. Talvitie (1941-2020) var en av de tre personer som initierade stiftelsens grundande. Han var stiftelsens ombudsman åren 1990–2007 och styrelsens viceordförande åren 1996–2007. Talvitie är en produktiv fackboksförfattare vars specialområde är specialordböcker inom teknik och handel. Han har publicerat över 60 lexikografiska verk, spanska ordböcker, reseguider om Centralamerika och verk om Mesoamerikas fornkulturer, speciellt mayafolket. Talvitie, expert på Centralamerika, har varit Guatemalas hederskonsul i Finland sedan 1987. Han har besökt alla länder i Latinamerika och är styrelsemedlem i Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Talvitie lämnade den Iberisk-amerikanska stiftelsens sr styrelse 28.4.2007.

Erkki Vierikko
FM Erkki Vierikko (1924-2012) är den hängivna lektorn i spanska som undervisat och inspirerat tiotals årskullar studerande vid Helsingfors handelshögskola och planterat ett livslångt intresse för Spanien, det spanska språket och kulturen i sina elevers hjärtan. Läro- och grammatikböckerna skrivna av Vierikko är klassiker som det spanska språkets allt starkare ställning i Finland bygger på. Han var med om att grunda ett Iberisk-amerikanskt institut år 1963. Vierikkos bibliotek var i tiden unikt i Finland. Han har förlänats med Spanska drottning Isabella den katolskas ordens hedersmedalj.

Risto Ihamuotila
Risto Ihamuotila var stiftelsens ordförande från grundandet av stiftelsen år 1992 till 2013. Ihamuotila har haft en lång karriär vid Helsingfors universitet, där han doktorerade 1968. Han blev senare professor i jordbrukspolitik (1973), dekanus (1979), rektor (1992) och kansler (1996-2003). Ihamuotila har innehaft ett flertal förtroendeuppdrag, såsom ordförande i Försvarets kursförbund, ordförande i Högskolerådet, styrelseordförande för Finska kulturfonden och ledamot i förvaltningsrådet för flera stora företag. Dessutom är Ihamuotila hedersledamot i Finska Vetenskapsakademien och har tilldelats 1:a klassens Frihetskors som civil.

Martti Pärssinen
Martti Pärssinen är professor emeritus vid Helsingfors universitet. Han studerade allmän historia vid Åbo universitet och har även magisterexamen i arkeologi (Helsingfors universitet) och antropologi (University of Rochester, NY). 1996 valdes Pärssinen till den första direktören för det Finlandsinstitutet i Madridt. Arbetet började praktiskt taget från Marttis och hans fru Helis vardagsrum i deras lägenhet i Madrid. När institutets egna lokaler hade ställts till förfogande både vid Complutense universitet och i Chamberí-distriktet i Madrid, och verksamheten hade startat även i Portugal och Latinamerika, återvände Pärssinen till Finland 1999 för att inneha Helsingfors universitets första tvärvetenskapliga professur i Latinamerikanska studier. Åren 2007-2012 fungerade Pärssinen ytterligare som direktör för institutet och åren 2013-2017 som styrelseordförande för stiftelsen.

Personer som varit eller är stiftelsens hederskommitté:

Mario Vargas Llosa
Den världskände peruanske författaren Mario Vargas Llosa (född i Arequipa 1936) är en av Latinamerikas främsta romanförfattare och essäister. I sina verk kritiserar han den samhälleliga hierarki grundad på ras och klass som råder i dagens Peru. Flera av verken är självbiografiska. Vargas Llosa är spansk medborgare sedan år 1993 (dubbelt medborgarskap). På 1980-talet gick han med i Perus politik och var presidentkandidat år 1990. Mario Vargas Llosa fick Nobelpriset i litteratur år 2010. Till hans mest betydande verk räknas Staden och hundarna (La ciudad y los perros, 1963), Det gröna huset (La casa verde, 1966), Kriget vid världens ände (La guerra del fin del mundo, 1981) och Bockfesten (La fiesta del chivo, 2000).

Camilo José Cela
Spanjoren Camilo José Cela (Padrón 1916 – Madrid 2002) var en uppskattad författare till vars omfattande och mångsidiga produktion hör så väl romaner, noveller och poesi som artiklar, essäer och reseböcker. Till hans främsta verk räknas Pascual Duartes familj (La familia de Pascual Duarte, 1942) och Bikupan (La colmena, 1951). Camilo José Cela var högt erkänd under sin karriär och tilldelades Nobelpriset i litteratur år 1989, Prinsen av Asturiens pris 1987 och Cervantes-priset 1995. Han var dessutom medlem i Real Academia Española (RAE), Spaniens viktigaste språkvårdsinstitution, från 1957 fram till sin död.