Styrelse

Medlemmar i den Iberisk-amerikanska stiftelsen:

Jussi Pakkasvirta (ordförande)
Jussi Pakkasvirta är professor inom regional- och kulturforskning på Helsingfors universitet.

Eeva Sippola
Eeva Sippola arbetar som biträdande professor för språk och kultur på Helsingfors universitet.

Jaana Mutanen
Jaana Mutanen fungerar som ansvarig expert för internationell arbetspraktik i EDUFI.

Kari Korkman
Kari Korkman är designproducent och grundare av samt direktör för Helsinki Design Week.

Lasse Keisalo
Ambassadråd, Lasse Keisalo, arbetar som chef inom enheten för Latinamerika och Karibien på utrikesministeriet.

Pekka Tolonen
Pekka Tolonen fungerar som elproduktionsansvarig på Helen.

Pirjo Kristiina Viitanen
Pirjo Kristiina Virtanen är professor i studier i ursprungsfolk vid Helsingfors universitet.

Satu Seppälä (vice ordförande)
Satu Seppälä är Latinamerikas regionalchef på det finska hälsovårdsföretaget Planmed.

Generalsekreterare:  Kajsa Ekroos secretaria@madrid.fi

Medlemmar i stiftelsens delegation:

President Tarja Halonen
Gustav Djupsjöbacka
Satu Ekman
Pekka Heikkinen
Antti Herlin
Inger Hirvelä-López
Kari Huhta
Risto Ihamuotila
Laura Jäntti
Tapani Järvinen
Aleksis Kajava
Markku Kanninen
Tuula Karjalainen
Harri Kettunen
Riitta Kosonen
Anne Lammila
Auli Leskinen
Tapio Leskinen
Liisa Melo Abreu
Ursula Ojanen
Päivi Paappanen
Alfonso Padilla
Heikki Pihlajamäki
Martti Pärssinen
Mikko Pyhälä
Helena Ranta
Aleksi Siltala
Pauliina Ståhlberg
Pekka Tolonen
Jussi Vanhanen
Elina Vuola
Sarri Vuorisalo-Tiitinen
Carita Wallgren-Lindholm

Den Iberisk-amerikanska stiftelsens hedersmedlemmar är:

Erkki Reenpää
Erkki Reenpää (1925-2004) gjorde sitt livsverk som chef för Kustannus Oy Otavas översättningslitteratur. Han blev intresserad av det spanska språket när han studerade i Kalifornien i slutet av 1940-talet. Det spanska språket och sedermera hela den spanska och portugisiska världens kultur blev en hobby som färgade och berikade Reenpääs hela liv och inspirerade honom att introducera den spanska och portugisiska litteraturen till de finska läsarna. I sin roll som mentor och drivande kraft främjade Erkki Reenpää också flera projekt i de spanska och portugisiska regionerna. Erkki Reenpää var en av de tre vänner som grundande den Iberisk-amerikanska stiftelsen sr och senare Finlandsinstitutet i Madrid.

Jyrki K. Talvitie
Jyrki K. Talvitie (1941-2020) var en av de tre personer som initierade stiftelsens grundande. Han var stiftelsens ombudsman åren 1990–2007 och styrelsens viceordförande åren 1996–2007. Talvitie är en produktiv fackboksförfattare vars specialområde är specialordböcker inom teknik och handel. Han har publicerat över 60 lexikografiska verk, spanska ordböcker, reseguider om Centralamerika och verk om Mesoamerikas fornkulturer, speciellt mayafolket. Talvitie, expert på Centralamerika, har varit Guatemalas hederskonsul i Finland sedan 1987. Han har besökt alla länder i Latinamerika och är styrelsemedlem i Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Talvitie lämnade den Iberisk-amerikanska stiftelsens sr styrelse 28.4.2007.

Erkki Vierikko
FM Erkki Vierikko (1924-2012) är den hängivna lektorn i spanska som undervisat och inspirerat tiotals årskullar studerande vid Helsingfors handelshögskola och planterat ett livslångt intresse för Spanien, det spanska språket och kulturen i sina elevers hjärtan. Läro- och grammatikböckerna skrivna av Vierikko är klassiker som det spanska språkets allt starkare ställning i Finland bygger på. Han var med om att grunda ett Iberisk-amerikanskt institut år 1963. Vierikkos bibliotek var i tiden unikt i Finland. Han har förlänats med Spanska drottning Isabella den katolskas ordens hedersmedalj.

Risto Ihamuotila
Risto Ihamuotila var stiftelsens ordförande från grundandet av stiftelsen år 1992 till 2013. Ihamuotila har haft en lång karriär vid Helsingfors universitet, där han doktorerade 1968. Han blev senare professor i jordbrukspolitik (1973), dekanus (1979), rektor (1992) och kansler (1996-2003). Ihamuotila har innehaft ett flertal förtroendeuppdrag, såsom ordförande i Försvarets kursförbund, ordförande i Högskolerådet, styrelseordförande för Finska kulturfonden och ledamot i förvaltningsrådet för flera stora företag. Dessutom är Ihamuotila hedersledamot i Finska Vetenskapsakademien och har tilldelats 1:a klassens Frihetskors som civil.

Martti Pärssinen
Martti Pärssinen är professor emeritus vid Helsingfors universitet. Han studerade allmän historia vid Åbo universitet och har även magisterexamen i arkeologi (Helsingfors universitet) och antropologi (University of Rochester, NY). 1996 valdes Pärssinen till den första direktören för det Finlandsinstitutet i Madridt. Arbetet började praktiskt taget från Marttis och hans fru Helis vardagsrum i deras lägenhet i Madrid. När institutets egna lokaler hade ställts till förfogande både vid Complutense universitet och i Chamberí-distriktet i Madrid, och verksamheten hade startat även i Portugal och Latinamerika, återvände Pärssinen till Finland 1999 för att inneha Helsingfors universitets första tvärvetenskapliga professur i Latinamerikanska studier. Åren 2007-2012 fungerade Pärssinen ytterligare som direktör för institutet och åren 2013-2017 som styrelseordförande för stiftelsen.

Personer som varit eller är stiftelsens hederskommitté:

Mario Vargas Llosa
Den världskände peruanske författaren Mario Vargas Llosa (född i Arequipa 1936) är en av Latinamerikas främsta romanförfattare och essäister. I sina verk kritiserar han den samhälleliga hierarki grundad på ras och klass som råder i dagens Peru. Flera av verken är självbiografiska. Vargas Llosa är spansk medborgare sedan år 1993 (dubbelt medborgarskap). På 1980-talet gick han med i Perus politik och var presidentkandidat år 1990. Mario Vargas Llosa fick Nobelpriset i litteratur år 2010. Till hans mest betydande verk räknas Staden och hundarna (La ciudad y los perros, 1963), Det gröna huset (La casa verde, 1966), Kriget vid världens ände (La guerra del fin del mundo, 1981) och Bockfesten (La fiesta del chivo, 2000).

Camilo José Cela
Spanjoren Camilo José Cela (Padrón 1916 – Madrid 2002) var en uppskattad författare till vars omfattande och mångsidiga produktion hör så väl romaner, noveller och poesi som artiklar, essäer och reseböcker. Till hans främsta verk räknas Pascual Duartes familj (La familia de Pascual Duarte, 1942) och Bikupan (La colmena, 1951). Camilo José Cela var högt erkänd under sin karriär och tilldelades Nobelpriset i litteratur år 1989, Prinsen av Asturiens pris 1987 och Cervantes-priset 1995. Han var dessutom medlem i Real Academia Española (RAE), Spaniens viktigaste språkvårdsinstitution, från 1957 fram till sin död.