Rostros de mujer

Porträtt synliggör

Porträttmåleri är en konstform som historiskt varit reserverad för personer i maktpositioner. Makthavarnas ansikten runt om i världen har påminnt om varandra i alla fall inom en bemärkelse: de har tillhört män. Den finska konstnären Katriina Haikala försöker, genom projektet Social Portrait – Women Only, balansera ut denna obalans mellan makt och synlighet. På tisdagen den 28.5. har vem som helst en möjlighet att bli avmålade i institutets galleri. Projektet har redan flera gånger utförts i Madrid: till exempel har performansen med institutets hjälp arrangerats i muséet Thyssen-Bornemisza och i Madrids kvinnofängelse.

I projektet som fick sin start år 2017 ritar Haikala porträtt av kvinnor med respekt för deras självbestämmanderätt. Att bli avmålad är en mäktig upplevelse där man kan få en känsla av att bli sedd och accepterad som man är. Performansen är intim eftersom Haikala ritar utan att titta på pappret. Hon observerar sin modell med intensitet och förmedlar det hon ser genom pennan. Av alla kvinnor ritas två olika porträtt. Den ena får modellen välja ut och behålla för sig själv. Performansen i institutets galleri är avgiftsfri och porträtten målas i den ordning medverkanden dyker upp.

Katrina Haikala (1977) är en konstnär som jobbar inom flera medium. I hennes verk behandlas makt, normer och kvinnors verklighet. Med projektet Social Portrait har hon utanför Finland hittills besökt Italien, Japan och Frankrike och målat porträtt av över tusen kvinnor.

Katriina Haikala: Social Portrait – Women Only
Tisdag 28.5. kl. 15.30–17.00 och 17.30–19.00
Finlandsinstitutet i Madrid