Från Syd till Nord: Samverkan till miljön som en väg till anpassning

South-North Circuit (SNC) är ett projekt som drivs av Arcaica och som förenar fem olika konstnärliga residens mellan Finland, Grönland och Peru. Projektet utforskar olika geografiska områden och miljörelationer, samt olika sätt att förstå naturen. Slutresultatet av konstprojektet kan ses i Finlandsinstitutets galleri i Madrid från den 6 oktober till den 10 november.

Konstverken är ett urval av konstnärernas arbete från deras månadslånga residens. Konstverken betonar interaktion och samarbete mellan människor över geografiska gränser – idén om att konst knyter samman berättelser om människor, samhällen och kulturer från söder till norr.

De konstnärer som bjudits in att delta i projektet 2022-2023 är Kira Leskinen (FI), Sadet Hirsimäki (FI), Sofia Magdits (DE/PE), Dunja Krcek (AT), Antonio Paucar (PE) och Paola Torres Núñez del Prado (SWE/PE). Konstnärernas olika bakgrund och utbyte av teknisk och materiell kunskap speglar den tekniska diversiteten som är förknippad med flera olika verkligheter och miljöer.

De konstverk som skapades under residensvistelserna har visats i två utställningar i Helsingfors och nu i Finlandsinstitutet i Madrid.

Projektet har fått stöd från Centret för konstfrämjande (TAIKE) och Nordiska kulturfonden (NKF). Finlandsinstitutet i Madrid har stött den peruanska performanskonstnären Antonio Paucars besök i Finland genom TelepART-programmet.

Observatorium – Flera konstnärer
6.10.-10.11.2023
Vernissage: 6.10.2023 kl. 18-20
Finlandsinstitutet i Madrid