Institutet rekommenderar

Finländsk illustration – gammalt och nytt

I Finland har vi en stark illustrationstradition. Färgrika, vackra och lekfulla illustrationer har glatt generationer av finländare. Illustratörer har arbetat under olika epoker och haft sin egen tydliga stil, samtidigt har även vissa teman alltid legat nära hjärtat. Här under presenterar vi fem olika illustratörer från olika tidsperioder.

Menú