Finnbastu

finnbastuNu som då får Finlandsinstitutet i Madrid donationer i form av böcker. Av dessa vill vi denna gång rekommendera en alldeles förtjusande bok som har donerats av en av våra lektorer. Finnbastu är en trevlig guide till användningen av bastun, publicerad på svenska för den finska bastuns vänner inte mindre än år 1942 av författaren H. J. Viherjuuri. Det bör poängteras att boken var färdigt skriven redan 1941, men publiceringen fördröjdes till följande år.

Viherjuuri tyckte att uppskattningen av bastuns roll för folks välbefinnande inte var tillräckligt stor, därför tjänade denna 135-sidiga guide detta ändamål. Finnbastu ger information om bastuns olika aspekter: från dess konstruktion, dekoration och belysning till det rekommenderade antalet öppna dörrar i byggnader. Boken beskriver det korrekta protokollet för antalet pauser man bör ta, hur man skall tvätta sig, samt innehåller en riktig skatt av illustrationer och bilder, som beskriver allt förknippat med bastu in i minsta detalj.

En av bokens många besynnerligheter är de stycken som beskriver kritiken mot bastun. Ja, det existerar även en opposition mot denna ingrodda tradition. Ett exempel är läkare från det kungliga medicinalkollegiet som år 1756 utgav en broschyr ”för att råda bot på det onda” (1942: 32), där bastun sades orsaka spädbarnsdöd.

Två år efter publiceringen av Finnbastu skrev Viherjuuri, som ansågs vara den första författaren som gav bastun en grundlig och omfattande beskrivning, en till bok på samma tema, vars titel var Saunakirja.

Finnbastu nådde även en internationell publik, bland annat på portugisiska och franska, samt ända fram till den amerikanska marknaden. Dessvärre har vi inte dessa versioner till Finlandsinstitutets förfogande.

Kom och ta dig en titt på bastuns värld under mellankrigstiden i Finland!