Finländare i Spanien

Sisua-ja-mananaa3Finländarnas utflyttande till Spanska solkusten har befästat sinn ställning som ett socialt begrepp och en beständig våga inom världens emigrations rörelse. Den finländska befolkningen har bosättas den Spanska solkusten under flera årtal och den finska kolonin i Fuengirola skämtas att vara Finlands mest södra kommun. Antalet finnar i Fuengirola rör kring 20 000 invånare.

De första utvandrarna från Finland kom till Spanien redan på 60-talet men fenomen nådde toppen på 2000-talet. I sin sociologiska forskning Sisua ja mañanaa: Suomalaiset Espanjan Aurinkorannikolla sättar Paula Könnilä sig in i emigrationen i Spanien och lyfter fram både emigrationens historia och vad som har motiverats stora antal finländare som har bytt sin direktion till den Spanska solkusten.

Enligt Könnilä, kan motiven för den finska emigrationen till Spanien inte enbart beskrivas för finländares växande intresse mot Spanien utan bakom valet ligger viljan att bo på ett soligt land, uppfattningarna om spanjorernas avslappade livsstil och ändringar i var och ens privata liv som att gå på pension.

Både Könnilä och Karisto lyftar fram uppfattningar av ett mer avslappande livsstil som motiverar vi nordborna att flytta söderut. Genom Könniläs observationer och studieresultatet kan man även påstå att vid solkusten finns det en hel del finländare som inte alls försöker att integrera sig till det spanska samhället. Speciellt i Fuengirola får man redan en hel del service på finska vilket gör landningen lättare. I Fuengirola hittar man finska daghem, skolor, gymnasier, barer, butiker och kyrkan, och även ett politiskt förbund som främjar att delta i de politiska befattningarna i Finland.

I sin bok Satumaa, upptäckte Antti Karisto att 55 % av de finska invånarna på solkusten kunde endast grunderna på spanska språket trotts att ha bott i landet länge. I Fuengirola hittar man finska daghem, skolor, gymnasier, barer, butiker och kyrkan, och även ett politiskt förbund som främjar att delta i de politiska befattningarna i Finland. Vill du veta mera om livet under den andalusiska solen? Kom och bekanta dig med intressanta vetenskapliga studier på institutens bibliotek.

Källor:

Paula Könnilä: Sisua ja mañanaa: Suomalaiset Espanjan Aurinkorannikoilla (Siirtolaisinstituutti, Turku, 2014)
Antti Karisto: Satumaa. Suomalaiseläkeläiset Espanjan Aurinkorannikolla (Suomalaisen Kirjallisuu-denSeura, Helsinki, 2008)