Paula Könnilä – Sisua ja mañanaa

Hurudana är de finländare som bor eller firar semester på spanska solkusten? Vad tycker Sisua ja mananaade om området? Varför har de valt just Spanien? Bland annat de här frågorna svarar, doktor i samhällsvetenskap Paula Könnilä, på i boken ”Sisua ja mañanaa – Suomalaiset Espanjan Aurinkorannikolla”. Boken är en gåva till Institutet av Migrationsinstitutet.

Könnilä ser på finländarnas liv på spanska solkusten ur många olika synvinklar. Studien undersöker hur unga, arbetstagare samt äldre generationer av finländare har anpassat sig till den spanska livsstilen speciellt under den ekonomiska krisen.

Studien har både kvalitativa och kvantitativa element som kan intressera finländare i beråd att flytta till Spanien. Målgrupp för studien är 16-90 år fyllda finländare som åtminstone tillbringar 3 månader om året i Spanien. Speciellt fokus har Könnilä lagt på studerande och arbetstagare. Med egna ord berättar studiens deltagare i intervjuer om sina erfarenheter vilket även hjälper läsaren att förstå sin egen nationalitet.

Boken undersöker i dagboksformat fyra typer av utvandrare, som är lätta att relatera till. Dels de som länge planerat sin flytt samt de som stegvis tillbringat mer och mer tid i Spanien men alltid håller dörren öppen för att flytta tillbaks till Finland. Andra typer av utvandrare är de som endast bor tillfälligt i Spanien samt semesterfirare. Orsaker för att flytta till Spanien är främst klimatet, hälsa, kultur eller beskattning. Bakom en adressändring ligger ofta också en livsstilsförändring så som pensionering, skilsmässa, dödsfall i familjen eller arbetslöshet. Att undkomma vintervädret är också en vanlig orsak.

I Könniläs bok framgår det hur viktigt det är för de intervjuade att hålla kvar bitar av sin gamla nationalitet. Även bastukulturen frodas på solkusten. Också de olika betydelserna av mañana, så som avslappning, vila och hälsosam likgiltighet är centrala för de intervjuade. Kulturskillnader undersöks ur både spansk och finländsk synvinkel. Speciellt nämns flitighet, företagsamhet, punktlighet och en annan livsrytm. När en finländare bestämmer sig för något gör man det på riktigt och man ger inga tomma löften.

Det sociala nätverket samt stöd från omgivningen är avgörande för att förstå kulturskillnader och anpassa sig. Boken lyfter särskilt fram vikten av att kunna språket samt de intervjuades behov att tolk- och rådgivningstjänster. Ensamhet, utslagning och stödbehov i samband med flytten är också centrala teman i boken. Anpassningssvårigheter har främst de unga som har problem med språket samt stör sig på byråkratin samt ser stereotypiskt på det spanska samhället.

Spanska solkusten har varit en av finländarnas favoritdestinationer i över trettio år vilket gör den här typen av migrationsstudie intressant.

Beställ boken: Webbshop