Paula Könnilä- Sisua ja mañanaa

Uutuudet

Minkälaisia ovat suomalaiset, jotka asuvat tai viettävät lomiaan Costa del Solilla? Mitä heSisua ja mananaa ajattelevat alueesta? Miksi he ovat valinneet juuri Espanjan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen kasvatustieteen tohtorin, YTM, Paula Könnilän ”Sisua ja mañanaa – Suomalaiset Espanjan Aurinkorannikolla” – teoksesta. Kirjan on lahjoittanut instituutin kirjastoon Siirtolaisinstituutti.

Könnilä paneutuu suomalaisten elämään Espanjan Aurinkorannikolla monista erilaisista näkökulmista. Tutkimus tarkastelee niin nuorten, työikäisten kuin vanhemmankin sukupolven suomalaisten sopeutumista espanjalaiseen elämäntyyliin erityisesti Euroopan talouskriisin aikana.

Teos on valaiseva kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen sosiaalinen tapaustutkimus joka kiinnostaa Espanjaan muuttavia tai sitä harkitsevia suomalaisia varmasti. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat kaikki 16–90 vuotta täyttäneet, vähintään kolme kuukautta vuodessa Espanjassa viettävät suomalaiset. Erityisesti huomioita on kiinnitetty opiskelijoihin ja työikäisiin. Haastatellut kertovat kokemuksistaan ja ajatuksistaan omin sanoin, mikä tekee Könnilän kirjasta mielenkiintoista luettavaa sekä auttaa lukijaa ymmärtämään omaa suomalaisuuttaan.

Teoksessa tarkastellaan päiväkirjamaisesti neljän eri tyypin siirtolaisia, joihin on helppo samaistua. Niitä, joiden muuttopäätös on ennakoitu, sekä vaiheittaisesti muuttavia, portit auki Suomeen pitäviä ihmisiä. Joillekin maahanmuutto on vain väliaikainen ja luonnollisesti lomailijat muodostavat oman ryhmänsä. Espanjaan muuttoon vaikuttavat eniten ilmasto, terveys, kulttuuri tai verotus. Osoitteenvaihdon taustalla on usein elämänmuutos, kuten eläkkeelle jäänti, avioero, läheisen kuolema tai työttömyys. Talvipako pitää myös sijansa yleisimpänä muuttomotiivina.

Könnilän teoksesta käy ilmi, että suomalaista identiteettiä pyritään pitämään yllä espanjalaistumisen keskellä ja saunakulttuuri elää Aurinkorannallakin. Myös mañanan eri merkitykset, kuten rentous, lepo ja terve välinpitämättömyys ovat luoneet tiensä suomalaiseenkin ajattelumaailman. Kulttuurieroja kuvataan molemmista näkökulmista ja esille nousevat ahkeruus, yritteliäisyys, täsmällisyys ja erilainen elämän rytmi. Suomalaiseen identiteettiin liitetään käsitys kaiken turhan karsinnasta. Kun suomalainen ryhtyy johonkin, hän ryhtyy siihen tosissaan eikä lupaile turhia.

Sosiaaliset verkostot ja yhteisön tuki auttavat kulttuurierojen ymmärtämisessä ja sopeutumisvaikeuksien käsittelyssä. Teos nostaa kielivaikeudet esille ja välittää haastateltujen tarpeen tulkkausavulle ja kiinteälle neuvontapisteelle. Yksinäisyys, syrjäytyminen ja tuen tarve muutoksessa ovat myös teoksen keskeisiä teemoja. Kirjan mukaan sopeutumattomuutta esiintyy erityisesti niillä nuorilla ja työikäisillä, joilla on kielivaikeuksia, ja joita byrokratia, ja stereotyypit kuten mañana -mentaliteetti ja siesta häiritsevät.

Costa del Sol on ollut jo yli 30 vuoden ajan suomalaisten yksi suosituimmista lomakohteista joten on mielenkiintoista, että muuttoilmiötä tutkitaan tällä tavalla.

Kirjatilaukset: Nettikauppa