Samarbetsavtal inför institutets Uleåborg2026-projekt

NYHETER

Finlandsinstitutet i Madrid har i samband med Uleåborg2026-projektet undertecknat ett kontrakt med två kulturföreningar från Madrid, HUG Culture och ISLA,. Målet med samarbetet är att organisera två konstnärsresidens där en finsk och en spansk konstnär medverkar. En residensperiod ordnas under våren och den andra under hösten.

Den första residensperioden börjar redan den 6:e maj då den finska konstnären Antti J. Leinonen anländer till Spanien. Han arbetar under en månads tid tillsammans med den spanska konstnären Miguel Sbastida i byn Robledo de Chavela, utanför Madrid, där ISLAs tomt är belägen. På hösten åker Sbastida till Finland för att i en månad återigen samarbeta med Leinonen.

Konstnären, fotografen och fotojournalisten Antti J. Leinonen är född i Uleåborg. Hans verk har publicerats i flera nationella medier i tv, dagstidningar och andra tidskrifter. Miguel Sbastida är en konstnär och oberoende forskare från Madrid. Han fokuserar på frågor som berör kulturekologi, geografiska fenomen och klimatets förfall.