Susana Nevado

”Kulturen måste grundas i hållbarhet.”

NYHETER

Den finsk-spanska konstnären Susana Nevado är den nya direktören för Finlandsinstitutet i Madrid från och med januari 2024. I ledningen av det finska kulturcentrumet i Madrid vill hon verkställa ett kulturprogram där kulturens hållbarhet och integrationskriterier står i centrum: ”Kulturen måste grundas i hållbarhet”.

”Under de kommande åren vill vi skapa dialoger med proffessionella aktörer genom projekt som har en positiv och hållbar inverkan”, betonar Susana. ”I centrum av verksamheten står den samtida kulturbranschen, den internationella diskursen och möjligheterna att skapa nya forum där vi tar hållbarhet och integrationens kriterier i beaktande”

Susana Nevado är en finsk-spansk konstnär. Hon fullföljde sina studier på Complutense University of Madrid och blev färdig konstmagister år 1992. År 1996 avslutade hon sina fortsatta studier i Bildkonstakademin i Helsingfors. År 2023 examinerades hon från Aalto-universitet som specialvetare inom konst. Hon har en stark pedagogisk grund då hon i 15 år fungerat som bildkonstpedagog inom Turku AMK.

”Konsten och kulturen och specifikt att främja deras plats inom olika branscher i mina två hemland, Finland och Spanien, är min passion. Ekologiskt tänkande är en hjärtefråga för mig. Jag ser verkligen framemot att ta över som direktör för Finlandsinstitutet i Madrid”, berättar Susana Nevado.

Susana Nevado har ofta fungerat som kurator eller ledande konstnär i internationella konstprojekt på det iberoamerikanska fältet. Hon har fullföljt flera hållbara och miljövänliga konstprojekt. Utöver det har hon länge jobbat med samhällskonst både i Finland och internationellt.

Finlandsinstitutets nästa evenmang är Jon Cazenaves fotografiutställning som består av verk som skapats under hans vistelse vid Kilpisjärvis residens. Utställningen börjar den 2. februari 2024 i institutets galleri i Madrid.

Institutets verksamhetsområde sträcker sig över hela den spansk- och portugisisktalande världen med över 800 miljoner invånare, speciellt Iberiska Halvön och Latinamerika. Institutets mål är att synliggöra finsk kultur och främja kommunikation inom områdena kultur, konst, vetenskap och ekonomi mellan Finland och länderna inom verksamhetsområdet.