Finlandsinstitutet i Madrid söker en ny direktör

NYHETER

Iberisk-amerikanska stiftelsen söker en direktör för Finlandsinstitutet i Madrid från och med den 1 september 2024 eller enligt avtalet. Direktörens mandatperiod är tre år och kan förnyas genom separat avtal för högst två år.

Direktören kommer att ha det övergripande ansvaret för institutets verksamhet i linje med de strategiska riktlinjerna, som betonar mångfald, hållbarhet och inverkan. Direktören ska ansvara för en framgångsrik förvaltning av det Madridbaserade institutet, dess personal och dess nätverk av ombud, för en aktiv utveckling av institutets kulturella och vetenskapliga verksamhet, dess finansiella bas och dess förvaltning samt för att upprätthålla och utveckla kontakter med kulturella, konstnärliga, vetenskapliga och ekonomiska aktörer och referensgrupper som är relevanta för institutets verksamhet. Institutets direktör ska aktivt samarbeta med Team Finland-nätverken i sin region. Direktören kommer att vara baserad i Madrid och rapportera till stiftelsens styrelse.

Direktören ska ha examen på mageistersnivå, kännedom om den iberisk-amerikanska världskulturen, goda kunskaper i spanska och finska, erfarenhet av organisationsledning, ekonomiska och administrativa uppgifter samt ett brett kontaktnät. Kunskap om kulturella finansieringssystem, doktorsexamen och språkkunskaper i portugisiska är en fördel.

Tjänsten som direktör för Finlandsinstitutet i Madrid erbjuder ett intressant perspektiv och möjlighet att utveckla en mångfacetterad interaktion mellan Finland och den iberisk-amerikanska världen tillsammans med ett brett nätverk av samarbetspartners.

Ansökan och ytterligare information
Vänligen skicka en fritt formulerad ansökan med löneanspråk, CV och möjliga rekommendationer till styrelsen för Ibero-Amerikanska stiftelsen per e-post som en pdf-fil till Kajsa Ekroos, generalsekreterare för stiftelsen (secretaria@madrid.fi), senast den 9 augusti 2024 kl. 16.00. Vänligen observera att ansökan kan skickas, men mejl besvaras inte mellan 10 juli och 31 juli.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jussi Pakkasvirta, styrelseordförande för Iberisk-amerikanska stiftelsen (jussi.pakkasvirta@helsinki.fi, tel. 050 056 6559).