HUG CULTURE: ett lyckat samarbete, speciellt för konstnärerna

Oulu2026

Finlandsinstitutet i Madrids närmaste samarbetspartner under residensprogrammet för Uleåborg2026-kulturhuvudstadsåret är kulturföreningen HUG CULTURE från Madrid. Föreningens mål är att främja kulturutbyte mellan Spanien och Finland. Vi intervjuade en av deras grundare, föreningens direktör Miguel Ángel Gilfer. Han är en spansk konstnär som bekantade sig med Finland då han spenderade en residensperiod på Sveaborg, i Helsingfors, som kulturforskare. Efter residensperioden har han ägnat sin tid åt att möjliggöra kulturombyten mellan Spanien och Finland vilket senare ledde till samarbetet mellan Finlandsinstitutet och Hug Culture.

Varför ville ni medverka i Uleåborg2026-projektet?
Idén föddes då institutet och HUG fick veta att Uleåborg valts till Europeisk kulturhuvudstad år 2026 och programansökningen öppnades. Vi tänkte att det fanns en större chans att programmet skulle beviljas om vi framförde förslaget tillsammans, vilket visade sig vara sant. Finlandsinstitutets erfarenhet tillsammans med HUG CULTUREs flexibilitet, sakkunskap och nätverk i kulturbranschen skapade (och skapar än idag) en perfekt konstellation för det här projektet.

Varifrån kom idén för just ett residensprogram? Hade ni tankar om andra slags projekt?
Att arrangera residens har länge varit i centrum av HUGs verksamhet och tanken om ett residensprogram var med i förslagets utveckling redan från början. Till institutets och HUGs program år 2024 hör två residensperioder. En residensperiod för en finsk konstnär i Madrid och en för en spansk konstnär i Uleåborg. Programmet upprepas under nästa år och år 2026 kommer verken som producerats under residensen ställas ut i Uleåborg.

Hur har ni valt era samarbetspartners och konstnärerna som medverkar i projektet?
Uleåborg2026-stiftelsens önskan var att projekten som produceras under åren 2024-2025 skulle grundas i hållbarhet och omfatta konst och miljö, eftersom det är kulturhuvudstadsårets huvudtema. Uleåborg2026-organisationen föreslog några finska konstnärer och HUG CULTURE hade som uppgift att välja konstnären för programmet år 2024. Om inget ändras, gör vi på samma sätt också år 2025. Detta år valdes fotografen och konstkuratorn Antti J. Leinonen som är hemma från Ii, en liten by i Uleåborgsområdet. Organisationen önskade också att projekten skulle förverkligas på landsbygden. Madrid är en storstad men här finns också många konstnärliga projekt utanför staden. På basis av det här kriterierna började HUG letandet efter en lämplig plats. Till slut hittade vi ISLA, ett otroligt innovativt projekt som passar perfekt med vår idé. ISLA ligger i Robledo de Chavela, en liten by utanför Madrid. Genast under vår första träff förstod vi att vi hade gjort rätt val. Nu då vi börjat planera projektet på detaljnivå och organiserat allt praktiskt, är vi övertygade om att samarbetet kommer vara lyckat för alla. Speciellt för konstnärerna som medverkar. Vi från HUG lade fram förslaget att de från ISLA själva kunde få välja en passande spansk konstnär. De valde Miguel Sbastida och då vi bekantat oss med honom och hans arbete, anade vi att han var det perfekta valet. Vi är säkra på att Anttis och Miguels samarbete kommer ge verkligt goda resultat. HUG CULTURE ansvarar för möjliggörandet av samarbetet mellan konstnärerna och förser dem med allt de kan behöva för att arbeta. Planen är att Miguel på hösten åker till Ii och fortsätter samarbetet med Antti i ett residens utanför Uleåborg. Båda residensperioderna är en månad långa.

Vilka slags projekt mellan Finland och Spanien har HUG CULTURE förverkligat förut?
HUG CULTURE är en ideell kulturförening som har existerat i över 10 år tack vare frivilligas entusiasm och hårda arbete. Vi har förverkligat så många projekt att det känns omöjligt att räkna upp dem men i praktiken har vårt mål alltid varit att skapa en relation mellan Finland och Spanien genom konst och kultur. Vi förverkligar konstnärsresidens, offentliga konstprojekt och andra konstnärliga projekt i samarbete med andra föreningar och lokala kontsnärskollektiv. Vi har också organiserat en liten finsk filmfestival här i Madrid. Samarbetet mellan Finlandsinstitutet och den finska abassaden har redan från början varit väldigt tät. Vi har också fått stöd från den finska ambassaden, Madrids stad och Hortaleza kommunfullmäktige (där vårt kontor finns). På vår webbsida och sociala medier hittar man mer information om vår verksamhet! Vi på HUG CULTURE är alltid öppna för nya initiativ som kan förena människor och projekt och som på så sätt kan förena Finland, Madrid och resten av Spanien. Vi har alltid hittat fina människor som uppmuntrat och hjälpt oss i vårt jobb.

Varför lönar det sig att främja kulturombyte och samarbetet mellan Finland och Spanien? Vad förenar och skiljer länderna?
HUG CULTURE föddes ur våra personliga erfarenheter och vår starka förbindelse till Finland. Vi lade också märke till att det ännu inte fanns en organisation som på det här sättet jobbade för att förena Finland och Spanien. Vi fick lust att skapa en sådan, på vårt eget anspråkslösa sätt. Vi har alltid haft medlemmar från både Finland och Spanien (just nu består gruppen av tre finländare och två spanjorer). Våra medlemmar kommer alla från olika bakgrunder: allt från konstnärer, kulturchefer till språkspecialister. Vi förenas av konstprojekt, ställen och människor som tror på samma sak, både i Finland och i Spanien. Det är några tusen kilometer mellan länderna, men det spelar ingen roll då vi känner oss nära varandra i våra värderingar.