Instituto Cervantes värd för de europiska kulturinstitutens generalförsamling

EUNIC Global 1Instituto Cervantes i Madrid står värd för EUNIC:s generalförsamling 11–12 juni. Nätverket består av olika kulturinstitut inom EU och håller för första gången sin generalförsamling i Spanien. Rafael Rodríguez-Ponga, direktör för Instituto Cervantes har valts till ny ordförande för EUNIC Global och efterträder svenska Annika Rembe.

EUNIC (European Union National Institutes for Culture) grundades 2006 och har total 33 medlemmar och mer än 90 underorganisationer, bland dem EUNIC España som grundades 2008.