Risto ja Kristiina Ihamuotila, Tarja Halonen, Martti ja Heli Pärssinen

Risto ja Kristiina Ihamuotila, Tarja Halonen, Martti ja Heli Pärssinen

Iberialais-amerikkalaisen säätiö sr:n perustamisessa keskeinen rooli oli kolmella lusohispaanisen kulttuurin harrastajalla. He olivat Perun kunniakonsuli Erkki Reenpää (1925—2004), romaanisten kielten professori Timo Riiho (s. 1950) ja Guatemalan kunniakonsuli Jyrki K. Talvitie (s. 1941); kaikki kolme pitkäaikaisia ja monipuolisia espanjan- ja portugalinkielisen maailman tuntijoita. Ajatus säätiön ja samalla Iberian niemimaalle sijoittuvan Suomen kulttuuri-instituutin perustamisesta syntyi vuonna 1990. Säätiön säädekirja allekirjoitettiin maailman juhliessa Amerikan ”löytymisen” 500-vuotispäivää 12.10.1992, ja säätiö merkittiin säätiörekisteriin 27.1.1994.

Ensimmäisenä tavoitteena oli suomalaisen kulttuuri-instituutin perustaminen Iberian niemimaalle. Säätiön hallitus ryhtyi tutkimaan eri sijoitusvaihtoehtoja, ja esivalintaprosessin jälkeen valinta tehtiin neljän vaihtoehdon välillä. Ne olivat Barcelona, Lissabon, Madrid ja Sevilla, joista instituutin sijoituspaikaksi valikoitui Madrid. Päätökseen vaikuttivat Madridin merkitys Espanjan pääkaupunkina, sen keskeinen sijainti ja sen hyvät liikenneyhteydet. Erittäin merkittävää oli se, että Helsingin yliopistolla oli jo yhteistyösopimus Espanjan suurimman yliopiston, Madridissa toimivan Complutense-yliopiston (UCM) kanssa.

Suomen talouden suurlama kuitenkin hidasti instituutin perustamista niin, että vasta vuonna 1996 päästiin Madridiin neuvottelemaan sopivien tilojen hankkimisesta. Toiminta käynnistyi ensi alkuun Complutense-yliopiston kampuksella, mistä instituutille järjestyi oma toimintapiste. Instituutin espanjankieliseksi nimeksi tuli Instituto Iberoamericano de Finlandia.

Auli Leskinen (Kuva: Timo Kelaranta)

Auli Leskinen (Kuva: Timo Kelaranta)

Toiminta käynnistyi juhlallisesti avajaisilla, joissa olivat läsnä Espanjan opetusministeri Esperanza Aguirre ja Suomen kulttuuriministeri Claes Andersson. Jo heinäkuussa 1998 instituutti sai omat 250 neliömetrin toimitilansa Chamberín kaupunginosasta Madridista. Tilat otettiin juhlallisesti käyttöön 1.2.1999 Suomen tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren Espanjaan tekemän virallisen vierailun yhteydessä. Avajaistilaisuudessa oli läsnä myös Suomen ulkoministeri Tarja Halonen, joka on säätiön valtuuskunnan jäsen.

Suomen Madridin-instituutin ensimmäiseksi johtajaksi valittiin tohtori Martti Pärssinen, jonka johtajakaudella (1996—1999) instituutti saavutti nopeastinäkyvän aseman Madridissa ja julkaisutoiminta alkoi. Seuraavana johtajana toimi Ph. D. Liisa Salo-Lee (2000—2002). Maaliskuussa 2002 instituutin johtajaksi nimitettiin professori Timo Riiho kolmivuotiskaudeksi, josta tuli lopulta nelivuotiskausi. Riihon toimikaudella yhteistyötä Complutense-yliopiston kanssa kehitettiin, instituutin julkaisutoimintaan panostettiin ja yhteydet Portugaliin paranivat huomattavasti. Vuonna 2007 instituutin johtoon palasi Martti Pärssinen. Hänen johdollaan instituutti kansainvälisti ja lisäsi yhteistyötään pohjoismaisten tahojen ja muiden eurooppalaisten kulttuuri-instituuttien kanssa. 2012-2017 tohtori Auli Leskinen on johtanut instituuttia, joka on avoin kaikille suomalaisesta ja lusohispaanisesta kulttuurista kiinnostuneille. Nykyinen johtaja on Sarri Vuorisalo-Tiitinen.