Poesi i Rio och grattis till vinnarna!

Blogg

Finland House niinistöt auli pasiPresident Sauli Niinistö och hans fru Jenni Haukio anlände till synes avslappnade och muntra till olympiska spelens Finland House i Rio. President Niinistö talade varmt till våra unga, allvarliga idrottare som stod framför honom. Boxaren Mira Potkonens bronsmedalj i Rio var en stor glädje till alla finländare, och den lilla och ihärdiga bronsmedaljören var väldigt anspråkslös då hon mötte publiken i Finland House. Ett stort grattis till henne och alla finska idrottare. Presidenten konstaterade att han inte räknar antalet medaljer: det viktigaste är den förebild som idrottare är för barn och unga. De är redan vinnare.

Niinistö, iklädd den lediga tävlingsdräkten, sade sig ha kommit till den slutsatsen att om man inte misslyckas i livet kan man inte förstå vad det är att lyckas. Bakom varje succé finns den mognad och kraft som kommit från misslyckanden. Dessa vackra, människonära ord värmde den redan härliga atmosfären i Finland House.

Då jag samtalade med presidenten och hans fru var de glatt överraskade av att se konst vid sidan om finsk undervisning och Cleantech. I institutets rum fanns det förutom konst även vetenskap och undervisning i form av en pop-up-skola för barn. Presidenten frågade hur det har gått för finska lärare i undervisning, sång, lek och gymnastik för brasilianska barn. Bara bra: för barn är inte språk och nationalitet några hinder, som de inte flinkt skulle kunna hoppa över. Finska hade de dessutom redan lärt sig.

Finlandsinstitutet i Madrid och dess ledande organ Ibero-amerikanska stiftelsen r.f. fungerar i totalt elva länder, varav åtta är i Latinamerika. I samtliga länder är vi en aktiv del av Team Finland-nätverket. Projekt inom finländsk konst, vetenskap och undervisning planeras dagligen i Finlandsinstitutet i Madrid samt i Brasilien, Argentina, Uruguay, Peru, Chile, Colombia, Mexiko och Cuba.

Presidentparet var klart intresserade av den högkvalitativa brasilianska bildkonsten samt exporten av finländsk litteratur till Latinamerika. Pasi Lomano, vår representant i Brasilien och Vikings of Brazil-företagets talesman, har redan länge och framgångsrikt fört fram finländsk litteratur i Brasilien. Som oåterkalleliga litteraturmänniskor, som Pasi och jag är, var det fint att bli inbjuden av Jenni Haukio till Åbos bokmässa. Klart man kommer då man blir bjuden! Haukio är poet, så jag gav henne institutets produktion av chilenska poeten Marina Arrates verk Musta naamio och Kokoaja. Under 1980-talets militärregering och under kalla kriget steg latinamerikanska kvinnliga poeter till universal nivå. Arrate är med sina bländande och ödesdigra dikter en av samtidens största poeter i Chile, poesins hemland.

För min egen del väntar jag ännu på att få ta del av Rios poesi och konst, men redan idag kommer jag att träffa lokala författare och bildkonstnärer.

Auli Leskinen
Rio de Janeiro 19.8.2016