Pariti och Textos andinos

Pariti mapaPARITI

En finsk-boliviansk forskargrupp har sedan år 2004 utfört utgrävningar på ön Pariti i Titikakasjön som en del av institutets tidigare direktör Martti Pärssinens forskningsprojekt ”Uppkomst och utveckling av etniska identiteter i Mellersta Andernas södra delar under åren 700-1825 e.Kr.” Samma år gjorde gruppen ett betydande keramikfynd bestående av ett flertal föremål som härstammar från Tiwanaku-tiden, en period innan Inkariket. Föremålen vittnar om en för regionen typisk ritualkultur på ön Pariti och deras motiv avslöjar ny information om Tiwanaku-kulturen.

Forskningsgrupp
Antti Korpisaari, Helsingfors universitet
Martti Pärssinen, Helsingfors universitet
Jedú Sagárnaga Meneses, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia

Centrala publikationer
Korpisaari, Antti & Pärssinen, Martti (eds.) 2005. Pariti: isla, misterio y poder: el tesoro cerámico de la cultura Tiwanaku. La Paz: República de Bolivia.

Korpisaari, Antti 2005. Voiko olla? Kyllä! Nyt löytyi aarre!. Tiede 2005.
Korpisaari, Antti 2006. Death in the Bolivian High Plateau: burials and Tiwanaku society. Oxford: Archaeopress. (BAR international series; 1536)

Korpisaari, Antti & Pärssinen, Martti 2007. Portraits in pottery: ceramic vessels from Lake Titicaca. In Discovery! Unearthing the new treasures of archaeology (ed.) Brian M. Fagan. London: Thames & Hudson, pp. 148-149. (Espanjankielinen versio ¡Descubrimiento! Barcelona: Art Blume.)

Bidragsgivare
Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina
Dirección Nacional de Arqueología de Bolivia
Emil Aaltonens stiftelse
Helsingfors universitet
Finlands kulturfond

[divider scroll_text=”Tillbaka till början”] [space height=”20″]

Textos Andinos Fig 14TEXTOS ANDINOS

Redan de tidiga spanska krönikörerna nämner ofta den knutskrift som inkafolket använde. Knutskriften av färggranna band dokumenterade viktiga händelser och inkarikets förehavanden. Bland Andernas folk var användningen av knutskriften khiput vanlig fram till år 1583 då det tredje kyrkomötet i Lima förbjöd dess användning. Sedan dess har forskare debatterat huruvida khipu-knutarna var ett skriftsystem eller endast ett system för att föra anteckningar med syfte att inte glömma saker och ting. Trots det, har de texter baserade på khipu-knutar som finns bevarade i arkiven väckt föga uppmärksamhet. Dessa arkivens skatter är de viktigaste och mest autentiska källor med hjälp av vilka vi kan bekanta oss med Andernas folks historia.

I Textos Andinos-projektet har Finlandsinstitutets förra direktör, professor Martti Pärssinen och forskaren Jukka Kiviharju samlat, transkriberat och analyserat texter baserade på khipu-skrift. Texterna har samlats in från arkiv (Archivo General de Indias, Sevilla; Archivo Departamental del Cuzco) och redan publicerade artiklar. Forskningen visar klart att det var möjligt att skriva med knutarna och att khipu-skrift användes i Anderna. Resultaten bekräftar uppfattningen att största delen av khipu-skrifterna baserar sig på ett ideografiskt system som uttrycker begrepp. Därmed kan man tolka skriften oberoende av språk. Texterna har trots det även fonetiska element, speciellt i egennamn och ortnamn.

Två verk har publicerats inom ramen för projektet, varav det första består av 22 texter baserade khipu-skrift och det andra av 43 texter.

Forskningsgruppen
Martti Pärssinen
Jukka Kiviharju

Publicationer
Pärssinen, Martti & Kiviharju, Jukka 2004. Textos Andinos. Corpus de textos khipu incaicos y coloniales. Tomo I. Madrid: Instituto Iberoamericano de Finlandia & Universidad Complutense de Madrid. (Acta Ibero-Americana Fennica. Series Hispano-Americano 6)

Pärssinen, Martti & Kiviharju, Jukka 2005. Khipu Accounting Practices. Science 23, December 2005: Vol. 310 no. 5756: 1903-1904.

Pärssinen, Martti & Kiviharju, Jukka 2010. Textos Andinos. Corpus de textos khipu incaicos y coloniales. Tomo II. Madrid: Instituto Iberoamericano de Finlandia & Universidad Complutense de Madrid. (Acta Ibero-Americana Fennica. Series Hispano-Americano 9)

Med stöd av
Finlands kulturfond
[divider scroll_text=”Tillbaka till början”] [space height=”20″]

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.