Pariti ja Textos andinos

Pariti mapaPARITI

Suomalais – bolivialainen  tutkimusryhmä on tehnyt kaivauksia Titikaka-järven Pariti-saarella vuodesta 2004 lähtien osana instituutin entisen johtajan Martti Pärssisen johtamaa tutkimusprojektia Etnisten identiteettien muodostumis- ja muovautumisprosessit eteläisten Keski-Andien alueella vuosina 700-1825 jK. Samana vuonna saaren kaivauksissa tehtiin merkittävä keramiikkalöytö, joka koostuu useista alueella ennen inkoja vallinneen Tiwanaku-kauden esineistä. Esineet kertovat Andien alueelle tyypillisestä rituaalikulttuurista Paritilla, ja niiden motiivit paljastavat uutta tietoa Tiwanaku-kulttuurista.

Tutkimusryhmä
Antti Korpisaari, Helsingin yliopisto
Martti Pärssinen,  Helsingin yliopisto
Jedú Sagárnaga Meneses, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia

Keskeiset julkaisut
Korpisaari, Antti & Pärssinen, Martti (eds.) 2005. Pariti: isla, misterio y poder: el tesoro cerámico de la cultura Tiwanaku. La Paz: República de Bolivia.

Korpisaari, Antti 2005. Voiko olla? Kyllä! Nyt löytyi aarre!. Tiede 2005.

Korpisaari, Antti 2006. Death in the Bolivian High Plateau: burials and Tiwanaku society. Oxford: Archaeopress. (BAR international series; 1536)

Korpisaari, Antti & Pärssinen, Martti 2007. Portraits in pottery: ceramic vessels from Lake Titicaca. In Discovery! Unearthing the new treasures of archaeology (ed.) Brian M. Fagan. London: Thames & Hudson, pp. 148-149. (Espanjankielinen versio ¡Descubrimiento! Barcelona: Art Blume.)

Tukijat
Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina
Dirección Nacional de Arqueología de Bolivia
Emil Aaltosen säätiö
Helsingin yliopisto
Suomen Kulttuurirahasto

[divider scroll_text=”Palaa alkuun”] [space height=”20″]

Textos Andinos Fig 14TEXTOS ANDINOS

Jo varhaiset espanjalaiset kronistit mainitsivat useasti inkojen käyttämän solmukirjoituksen. Värikkäiden nauhojen solmukirjoituksella merkittiin tärkeitä tapahtumia ja inkojen valtakunnan toimia. Andien väestön keskuudessa khipu-kirjoitusta käytettiin yleisesti vuoteen 1583 asti, jolloin Liman III kirkolliskokous kielsi sen käytön. Siitä lähtien tutkijat ovat kiistelleet siitä, olivatko khiput kirjoitusjärjestelmä vai ainoastaan muistia tukeva merkintäjärjestelmä. Tästä huolimatta arkistoissa säilyneisiin khipuhin perustuviin teksteihin on tähän mennessä kiinnitetty vain vähän huomiota. Nämä arkistojen aarteet ovat autenttisimpia ja tärkeimpiä lähteitä, joiden avulla päästään tutustumaan Andien alueen kansojen historiaan.

Textos Andinos -projektissa instituutin entinen johtaja Martti Pärssinen ja tutkija Jukka Kiviharju ovat keränneet, transkriboineet ja analysoineet khipu-kirjoitukseen perustuvia tekstejä. Tekstit on kerätty arkistoista (Archivo General de Indias, Sevilla; Archivo Departamental del Cuzco) ja jo julkaistuista lähteistä. Tutkimus osoittaa selkeästi, että solmuilla saattoi kirjoittaa ja että khipu-kirjoitusta harjoitettiin Andien alueella. Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että suurin osa khipu-kirjoituksista perustuu käsitteitä ilmaisevaan ideografiseen järjestelmään. Näin kirjoitusta pystytään tulkitsemaan kielestä riippumatta. Teksteissä on kuitenkin myös foneettisia elementtejä, joita esiintyy erityisesti erisnimissä ja paikannimissä.

Projektissa on julkaistu kaksi teosta, joista ensimmäisessä on 22 khipu-kirjoitukseen perustuvaa tekstiä esittelyineen ja toisessa 43. Sarjan kolmannen osan julkaisu on valmisteilla.

Tutkimusryhmä
Martti Pärssinen
Jukka Kiviharju

Julkaisut
Pärssinen, Martti & Kiviharju, Jukka 2004. Textos Andinos. Corpus de textos khipu incaicos y coloniales. Tomo I. Madrid: Instituto Iberoamericano de Finlandia & Universidad Complutense de Madrid. (Acta Ibero-Americana Fennica. Series Hispano-Americano 6)

Pärssinen, Martti & Kiviharju, Jukka 2005. Khipu Accounting Practices. Science 23, December 2005: Vol. 310 no. 5756: 1903-1904.

Pärssinen, Martti & Kiviharju, Jukka 2010. Textos Andinos. Corpus de textos khipu incaicos y coloniales. Tomo II. Madrid: Instituto Iberoamericano de Finlandia & Universidad Complutense de Madrid. (Acta Ibero-Americana Fennica. Series Hispano-Americano 9)

Tukija
Suomen Kulttuurirahasto

[divider scroll_text=”Palaa alkuun”] [space height=”20″]
Sinun täytyy kirjautua sisään kommentoidaksesi.
Valikko