Utvecklingssamarbetsprojektet forstätter

Finlandsinstitutets utvecklingsprojekt i Colombia forstätter i januari 2018, då projektet går vidare tillsammans med FinFami Nyland rf., föreningen för mental hälsa. Under projektets andra fas åker två finländska experter till Colombia för att föreläsa och networka tillsammans med de lokala aktörerna. Föreläsarna är Sanni Sihvola, koreograf, samarbetskonstnär och projektkoordinator, som återvänder till Colombia inom ramen för projektet, samt Ursula Hallas, teaterpedagog och gruppterapeut. På agendan finns besök till lokala organisationer vilka deltar aktivt i arbetet med reintegrering av före detta soldater, så som ACN, samt andra organisationer som arbetar till förmån för konsliktens offer. I mån om möjlighet kommer föreläsarna även att besöka före detta Farc-soldaters läger.

Kursen ordnad i januari 2018 är 40 timmar och alla deltagare som avslutar kursen tilldelas ett certifikat. Projektets lokala samarbetspart är universitetet Externado i Bogota, som för närvarande forskar i frågor om psykisk hälsa och fredsarbete i konfliktområden.

Den första föreläsningsserien ordnades i Bogota den 15-29.5.2017, då FinFami Nyland rf. delade med sig av sin modell Omakuva N.Y.T. i Colombia. Vissa deltagare började genast tillämpa modellen i sitt eget arbete; ett exempel är två arbetstagare från hälsovårsministeriet i Colombia, vilka omgående replikerade kursen inom ett flertal forum.

Projektet finansieras av Finlands utrikesministerium och utgör en del av det konstutbildningrogram Finlandsinstitutet i Madrid ordnar under jubileumsåret Finland 100 år.

Omakuva N.Y.T (2)
15. – 26.1.2018