Finländsk fotokonst framme i Mexiko City

Genom en fotoutställning på huvudgatan Reforma i Mexiko City till ära för Finland 100 år i blir Finland synligt för miljontals mexikaner. Utställningen som visas på paradplats i staden, består av 60 stora fotografier skapade av Meeri Koutaniemi, Tomi Parkkonen och Lars Kastilan. Genom fotografernas kameralinser belyses Finland och det finländska samhället under en månad. Utställningen öppnas den 18 december i utomhusgalleriet ägt av Mexiko City och visas fram till den 26 januari 2018.

Målsättningen med utställningen är att visa hur utvecklingen av den finländska välfärdsstaten tekonologin gått hand i hand tillsammans med miljöskyddet och respekten för naturen. Genom bilderna får betraktaren följa den finländska vardagen på arbetsplateserna och fritiden, tillsammans med finländska landskap, årstidernas avlösande samt insyn i betydelsen av den finländska identiteten då finländaren förflyttar sig långt från Finland i tid och rum.

Det hundraåriga Finland har firats med fokus på temat miljö i Mexiko. Finland har lyfts fram som ett land bundet till hållbar utveckling med blicken i framtiden och en ren natur. Utställningen har genomförts av Finlands ambassad i Mexiko i samarbete med Finlandsinstitutet i Madrid och företagspartnern Nokia. Fotograferna Meeri Koutaniemi och Tomi Parkkonen kommer att närvara vid vernissagen.

Meeri Koutaniemi är en fotograf, journalist och dokumentärskapare. I sin konst fokuserar hon på samhälleliga fenomen samt identitetsfrågor. Koutaniemi har belönats i ett flertal internationella tävlingar. Tomi Parkkonen har arbetat som fotograf under flera årtionden. I Parkkonens konst ligger fokus på naturbilder samt reklam. Lars Kastila har en egen fotografistudio, där han fokuserar främst på naturfotografier och porträtt.

Finländsk fotokonst
18.12.2017-26.1.2018

Paseo de la Reforma
Ciudad de México