Mujer sonriendo

ISLA: brytpunkten mellan konst, ekologi och hållbarhet

Oulu2026

ISLA står för Ideario de Sostenibilidad & Laboratorio de Arte. Det handlar om ett projekt med målet att skapa ett konkret och abstrakt utrymme där man med hjälp av samtidskonst kan jobba med aktuella miljöfrågor. Bakom projektet står galleristen Lucía Mendoza, kulturchefen Laura Carro och kuratorn, konsthistorikern och forskaren Blanca de la Torre. De har alla en lång erfarenhet inom konstfältet och förenas av viljan att kombinera konst med ekologiskt tänkande och verksamhet.

Som centrum för ISLA-projektet fungerar byn Robledo de Chavela som ligger 70 kilometer utanför Madrid. Projektet har en tomt utanför byn som enligt ISLA är ett slags konstnärligt laboratorium. Målet är att förvandla platsen till ett konstnärligt utrymme som hjälper konstnärer och publiken att utforska ämnen som självförsörjning, skyddandet av vattendrag och naturåterställning. Projekten som äger rum i Robledo de Chavela grundar sig i platsen och naturen runt omkring men ISLA erbjuder också en plats för konstnärliga residensbesök.

Hållbarhet är en kontinuerlig del av er verksamhet. Varför tycker ni det är viktigt att konsten och konstnärer också bidrar till diskussionen om hållbarhet? Hurdana koncept utvecklar ni i Robledo de Chavela?
ISLA är ett projekt som verkar i brytpunkten mellan konst, ekologi och hållbarhet. Vi jobbar på ett lokalt plan för att behandla frågor på en global nivå. Enligt oss kan samtidskonst utöver att bara spegla alla livets tillstånd också erbjuda nya perspektiv och alternativa lösningar till olika problem. Detta är möjligt på grund av konstens fria och kreativa natur.

Det här året jobbar vi med Uleåborg2026-projektet som grund. Uleåborg2026-projektets centrala tema är kulturell klimatförändring. Hur kan detta kopplas till er verksamhet?
Enligt oss fungerar hållbar utveckling som den fjärde stöttepelaren tillsammans med den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga utvecklingen. Kanske kultur är det branschöverkridande elementet som behövs för att förena alla fyra? Vi tycker att både det immateriella och det materiella kulturarvet är avgörande med tanke på förverkligandet av [FN:s handlingsplan för omställning till ett hållbart samhälle] Agenda 2030 och för att uppnå dess mål. Vi närmar oss problemen som påverkar den hållbara utvecklingens mål genom samtidskonst. Vi arbetar lokalt för att förstå på ett globalt plan och skapar nya berättelser och alternativa narrativ. Vi ser den konstnärliga verksamheten som ett redskap och ett perfekt kommunikationsmedel för att uttrycka komplexa frågor som berör samhället. Med hjälp av konsten kan vi förklara svårförståeliga ämnen, utbilda och lösa problem. Kulturombyte är för oss väsentligt då vi behandlar olika förslag vi fått. Det är alltid berikande!

Finlandsinstitutet i Madrid har samarbetat med ISLA i Uleåborg2026-projektets tecken då den finska fotografen Antti J. Leinonen var på residensbesök i Robledo de Chavela. Under besöket samarbetade Leinonen med den spanska konstnären Miguel Sbastida.