HUG CULTURE: yhteistyö tulee olemaan menestyksekäs, erityisesti taiteilijoille

Oulu2026

Suomen Madridin-instituutin läheisenä yhteistyökumppanina Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyvässä residenssihankkeessa on madridilainen kulttuuriyhdistys HUG CULTURE. Yhdistys keskittyy kulttuurivaihdon edistämiseen Espanjan ja Suomen välillä. Haastattelimme yhtä yhdistyksen perustajista, sen johtajaa Miguel Ángel Gilferiä. Hän on espanjalainen taiteilija, joka tutustui Suomeen ollessaan Helsingin Suomenlinnassa residenssissä kulttuurintutkijana. Residenssinsä jälkeen hän on omistautunut Suomen ja Espanjan väliselle kulttuurivaihdolle, minkä yksi ilmenemismuoto on instituutin ja HUG CULTUREn yhteisprojekti.

Miksi halusitte osallistua Oulu2026-projektiin?
Idea syntyi, kun Instituutti ja HUG saivat tietää Oulun valinnasta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026, ja kun ohjelmahaku avattiin. Ajattelimme, että kun esitämme ehdotuksen yhdessä, mahdollisuutemme tulla valituksi ovat suuremmat, kuten lopulta olikin. Suomen Madridin-instituutin kokemus yhdistettynä HUG CULTUREn ketteryyteen, osaamiseen ja taide- ja kulttuurialan verkostoihin muodosti (ja muodostaa edelleen) täydellisen yhdistelmän tätä projektia varten.

Mistä idea juuri tällaisena toteutettavaan residenssiprojektiin tuli? Oliko teillä muita ajatuksia mahdolliseksi Oulu2026-projektiksi?
Residenssien järjestäminen on HUGin toiminnan keskiössä, ja ajatus residenssiprojektista oli mukana jo hanke-ehdotuksessa. Instituutin ja HUGin hankkeeseen kuuluu vuoden 2024 aikana residenssijakson järjestäminen suomalaiselle taiteilijalle Madridissa ja espanjalaiselle taiteilijalle Oulussa. Saman on tarkoitus tapahtua uudestaan vuonna 2025, ja vuonna 2026 näiden residenssijaksojen ja taiteilijoiden välisen yhteistyön tuotokset esitellään näyttelyssä Oulussa.

Millä perusteella olette valinneet projektiin osallistuvat taiteilijat ja yhteistyökumppanit?
Oulu2026-säätiön toive oli, että vuosina 2024–2025 toteutettavat projektit olisivat luonteeltaan kestäviä ja liittyisivät taiteeseen ja ympäristöön, sillä se tulee olemaan Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden pääteema. Oulu2026-organisaatio ehdotti meille muutamia suomalaisia taiteilijoita, ja HUG CULTURE oli vastuussa vuoden 2024 taiteilijan valitsemisesta. Jos asiat eivät muutu, teemme samoin myös vuonna 2025. Tänä vuonna valittu suomalainen taiteilija on valokuvaaja ja taidekuraattori Antti J. Leinonen, joka on kotoisin Iistä, pieneltä paikkakunnalta Oulun alueelta. Organisaatio toivoi myös, että projektit toteutettaisiin maaseudulla. Madrid on suuri kaupunki, mutta täällä on myös useita taiteellisia hankkeita, jotka ovat yhteydessä maaseutuun Madridin ympärillä. Tältä pohjalta HUG aloitti sopivan paikan etsimisen. Lopulta löysimme ISLAn, upean ja innovatiivisen projektin, joka sopii täydellisesti yhteen ideamme kanssa. ISLA sijaitsee Robledo de Chavelassa, Madridin ulkopuolella. Heti ensimmäisistä tapaamisista lähtien tiesimme tehneemme oikean valinnan. Nyt kun olemme päässeet yksityiskohtaisesti suunnittelemaan ja organisoimaan projektia, olemme täysin vakuuttuneita, että yhteistyö tulee olemaan menestyksekäs kaikille, erityisesti hankkeeseen osallistuville taiteilijoille. Me HUGilta heitimme ISLAlle ehdotuksen, että he voisivat etsiä projektiin sopivan espanjalaisen taiteilijan, ja valituksi tuli Miguel Sbastida. Häneen (ja hänen työhönsä) tutustuttuamme uskomme, että hän oli täydellinen valinta. Olemme varmoja, että Antin ja Miguelin yhteistyö tulee antamaan todella hyviä tuloksia. HUG CULTURE on vastuussa taiteilijoiden yhteistyön mahdollistamisesta, ja tarjoamme heille kaiken tarvittavan avun heidän työskentelyynsä. Suunnitelma on, että ensi syksynä Miguel matkustaa Iihin, ja työskentelee siellä residenssissä Antin kanssa. Kumpikin residenssijakso on kuukauden mittainen.

Millaisia Suomen ja Espanjan välisiä projekteja HUG Culture on toteuttanut aiemmin?
HUG CULTURE on voittoa tavoittelematon kulttuuriyhdistys, joka on toiminut jo yli 10 vuotta vapaaehtoisten intohimon ja vaivannäön ansiosta. Olemme toteuttaneet niin paljon projekteja, että niiden listaaminen tässä lyhyesti on mahdotonta, mutta käytännössä yritämme lähentää Suomen ja Espanjan välejä taiteen, kulttuurin ja taiteilijoiden avulla. Toteutamme taiteilijaresidenssejä, julkisen taiteen projekteja ja muita taiteellisia tapahtumia yhteistyössä muiden yhdistysten ja paikallisten taiteilijaryhmien kanssa. Olemme myös järjestäneet pienen suomalaisen elokuvan festivaalia Madridissa. Alusta asti yhteistyömme Suomen Espanjan suurlähetystön ja Suomen Madridin-instituutin kanssa on ollut hyvin tiivistä ja sydämellistä. Olemme myös saaneet tukea Suomen Espanjan suurlähetystöltä, Madridin kaupungilta ja Hortalezan (jossa toimistomme sijaitsee) kunnanvaltuustolta. Suosittelen tutustumaan nettisivuihimme ja sosiaalisen median kanaviimme, sillä sieltä löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa tästä kaikesta! Me HUG CULTURElla olemme aina avoimia uusille aloitteille, jotka voivat tuoda ihmisiä ja projekteja yhteen ja sitä kautta yhdistää Suomen, Madridin ja Espanjan muut osat toisiinsa. Olemmekin aina löytäneet hienoja ihmisiä, jotka ovat rohkaisseet meitä ja auttaneet meitä tekemään työtämme.

Mikä juuri Suomessa ja Espanjassa on sellaista, että niiden välistä yhteistyötä ja kulttuurivaihtoa kannattaa edistää? Mikä näitä maita yhdistää, mikä erottaa?
HUG CULTURE syntyi henkilökohtaisista kokemuksistamme ja elintärkeästä yhteydestämme Suomeen. Huomasimme myös, että ei ollut olemassa sellaista organisaatiota, jonka tavoite olisi tällä tavalla yhdistää Suomea ja Espanjaa toisiinsa, ja tunsimme kutsumusta luoda sellaisen, vaikkakin hyvin vaatimattomalla tavalla. Ryhmässämme on aina ollut ihmisiä kummastakin maasta (tällä hetkellä tiimimme muodostuu kolmesta suomalaisesta ja kahdesta espanjalaisesta). Ihmisten taustat ovat hyvin moninaisia: mukana on taiteilijoita, kulttuurijohtajia, kielitieteilijöitä ja kulttuurin ystäviä, ja meitä kaikkia yhdistää rakkaus Suomeen ja Espanjaan ja usko siihen, että taide on hieno väline kommunikaatiolle ja maiden väliselle suhteelle. Meitä yhdistävät taideprojektit, paikat ja ihmiset, jotka uskovat samaan asiaan, siellä ja täällä. Maiden välissä on muutama tuhat kilometriä, mutta sillä ei ole väliä, koska tunnemme olevamme hyvin lähellä toisiamme tärkeissä asioissa.