Christina Salmivalli: Många av metoderna i projektet är resultatet av många års forskning

Christina SalmivalliSedan starten 2006 deltar nästan 90 % av finländska grundskolor i KiVa Skola-projektet. Systemet har även tagits i bruk i andra länder. Vilka resultat har ni hittills haft?

Arbetet med att ta fram materialet till KIVa började 2006 och programmet blev tillgängligt för alla skolor hösten 2009. Sedan dess har vi följt mobbningsstatistiken, både vad gäller offer och förövare, i de skolor som deltar i programmet. Det är fantastiskt att vi i grafiken kan se att siffrorna i båda grupperna sjunker. Vidare så redovisas bara medeltalet i grafiken, i många skolor har resultaten varit ännu bättre. Innan programmet lanserades nationellt gjordes flera studier om effekterna av KIVa-projektet. De här studierna visade att mobbningen minskade redan det första året i de skolor som deltog i programmet i jämförelse med skolor som inte deltog. I vissa årskurser minskade antalet mobbningsoffer med runt 40 %. I studier har man även visat att projektet bl.a. har ökat trivseln i skolan och elevernas motivation samtidigt som ångest och depression bland eleverna minskat. Också i utlandet (Nederländerna, Italien, Wales) har resultaten varit mycket hoppfulla, mobbningen har under det första året minskat med 30–50 %.

Hur uppkom idén och vem vkivakoulustatisticar inblandad?

Antti Kalliomäki som var utbildningsminister 2006 ville uppmärksamma välmående i skolan. Ett av programmen för att öka trivsel i skolan var just KIVa. Jag har, tillsammans med min forskningsgrupp, arbetat i 25 år med hur barn förhåller sig till varandra och skolmobbning. Många av de metoder som används i projektet är resultatet av många års forskning.

KIVa Skola-projektet vill förhindra mobbning i skolan. Genom vilka metoder?

En av grundidéerna är att man förebygger mobbning genom att arbeta med hela gruppen, inte bara förövaren och offret. Hur de som bevittnar mobbningen regerar kan antingen förvärra eller stoppa situationen. Därför diskuterar och praktiserar hela klassen som deltar i KIVa hur man stoppar mobbning. Under/mellan lektionerna kan man spela det virtuella KIVa spelet där som övar det man lärt sig under timmen. Parallellt ger programmet enkla instruktioner att följa i mobbningsfall. Skolorna som deltar i projektet har även ett KIVa-team vars uppgift är att reda ut fall av mobbning.

Hur har lärare, elever och rektorer mottagit programmet?

Vi har fått positiva reaktioner från alla håll. Årligen utvärderar vi projektet och vi vet t.ex. att eleverna, speciellt de som mobbas, gillar KIVa-klasserna samt spelen. Varje skola tillämpar programmet på sitt sätt och vi vet att rektorn är central för hur projektet genomförs.  Lärarna har tyckt att klasserna och diskussionerna i samband med KIVa-teamet har fungerat bra.

”Jag har, tillsammans med min forskningsgrupp, arbetat i 25 år med hur barn förhåller sig till varandra och skolmobbning. Många av de metoder som används i projektet är resultatet av många års forskning.”

Hur kommer projektet att utvecklas i framtiden?

Vi har hela tiden nya idéer, vi vill utveckla projektet så de motsvarar användarnas behov. Alla arbetar tillsammans, KIVa och våra internationella samarbetspartners, och det som en medlem skapar finns tillgängligt för alla. Den senaste tiden har vi utvecklat ett feedback-system där skolor som deltar kan ta del av sin årsstatistik. Även spelen har följt den moderna utvecklingen och finns numera till surfplattor.