Tapio Wirkkala: Saivaaramonumentet i Lappland 1978

Wirkkala
Foto MW. TWRB Photo Archive

I höst Finlandsinstitutet i Madrid presenterar utställningen Tapio Wirkkala: Saivaaramonumentet i Lappland 1978. Utställningen är ett konstnärligt projekt kring ett nästan okänt jordkonstverk som aldrig förverkligades.

Saivaaramonumentet planerades av Tapio Wirkkala (1915-1985). Wirkkala personifierar på många sett modern finländsk design och hans verk finns i många konstsamlingar och kända museer världen över. Wirkkala var en mångsidig och produktiv designer och artist som behärskade olika tekniker och material. Han arbetade med konst i varierande storlekar, från frimärken till stora jordkonstverk.

Monumentet planerades 1978 på Saivaara fjäll som en hedersbetygelse till dåvarande president Urho Kekkonen (1900-1986). Tanken var att göra en nästan osynlig stig av stenar från området i ostlig/västlig riktning som skulle leda besökaren mot fjällets topp utan att påverka naturen. Okunskap om verket väckte kontrovers i den offentliga debatten och monumentet byggdes aldrig. Därför vill den här utställningen visa vad Wirkkala egentligen ville med monumentet på Saivaara. Med hjälp av opublicerat originalmaterial har man försökt skapa en skalenlig modell av monumentet. Modellen återskapar ett banbrytande verk i Finland i stil med de bästa amerikanska jordkonstverken.

Wirkkala-maisema
Foto MN. MNNC Architects

Den skalenliga modellen är dock bara en liten del av utställningen, som finns mellan 6.oktober och 30.november i Institutets galleri. Allt oredigerat material som arkitekterna Márcia Nascimento och Nuno Costa lyckats vaska fram t.ex. fotografier, teckningar och anteckningar ingår i utställningen. Just med hjälp av bakgrundsmaterialet har man lyckats återskapa monumentet. Materialet som används i utställningen gör också att besökaren fysiskt kan komma nära monumentet och få en djupare förståelse för dess funktionalitet och artistiska värde. Parallellt vill utställningen visa upp ett av Wirkkalas mest betydelsefulla verk och göra det känt för allmänheten.

Finlandsinstitutet organiserar utställningen, som öppna den 6 oktober klockan 20, och som finns till påseende i Institutets galleri samtidigt med andra aktiviteter runt om i världen för att firar artistens hundraårsjubileum.

Utställningen har möjliggjorts tack vare stöd från Centret för konstfrämjande, Greta och William Lehtinens stiftelse samt Oskar Öflunds Stiftelse. Tapio Wirkkala Rut Bryk stiftelsen samt professor Juhani Pallasmaa har bidragit i efterforskningsarbetet.

Márcia Nascimento och Nuno Costa

De har en kandidatexamen från fakulteten för arkitektur vid Universidad del Minho i Guimarães (2007) och en magisterexamen i förnyelse i stadsmiljöer från Santiago de Compostelas universitet (2009). De har arbetat som projektassistenter mellan 2007–2009 vid Estudio de Arquitectura de Luis Gil Pita Cristina Nieto i Santiago de Compostela och mellan 2010–2012 som forskningsassistenter vid fakulteten för arkitektur vid universitet i Lissabon.