Sarri Vuorisalo-Tiitinen Finlandsinstitutet i Madrids nya direktör

NYHETER

SarriTill Finlandsinstitutet i Madrids nya direktör har valts FD Sarri Vuorisalo-Tiitinen. Sarri är expert inom iberoamerikanska språk och kulturer och har fungerat som institutets styrelses generalsekreterare.

Hon har doktorerat inom spansk filologi och har gjort sin avhandling inom Latinamerikansk forskning år 2011 vid Helsingfors universitet. I sin avhandling behandlade hon kvinnors rättigheter i zapatiströrelsen i Mexiko. Efter sin avhandling jobbade hon fyra år vid Helsingfors universitets administration vid fakulteten för världskulturer, bland annat som avdelningschef och som ekonomiansvarig. Hon har även länge undervisat i magisterprogrammet för interkulturell växelverkan.

Sarri har ett brett nätverk inom universitets- och kulturvärlden, inom medier och hon har ett starkt intresse för samarbete inom näringslivet. Med grund i generalsekreterarens arbete har hon en klar bild av institutets utveckling och anskaffande av kapital. Till hörnstenarna i den kommande verksamheten hör etableringen av institutets aktiviteter i Latinamerika, samt att fortsätta den centrala verksamheten i Spanien och Portugal.

På sin fritid sysslar denna aktiva moder till tre barn med motion, litteratur och handarbete.