Sarri Vuorisalo-Tiitinen generalsekreterare för Iberoamerikanska stiftelsen r.f.

NYHETER

SarriFil.dr. Sarri Vuorisalo-Tiitinen har blivit utnämnd till generalsekreterare för Iberoamerikanska stiftelsen r.f. för tiden 1.8.2016–31.7.2017. Sarri är expert inom det spanska språket och kulturen samt inom Latinamerika. Hennes dissertation behandlade Mexiko och hon har publicerat artiklar om etnicitet och genus, och hon doktorerade vid institutionen för världskulturer vid Helsingfors universitet. Efter avhandlingen har hon arbetat där som kontorschef och ekonomiansvarig, studieplanerare samt som koordinator för det internationella magisterprogrammet. Hennes nuvarande forskning gäller vuxna latinamerikaners inlärning av finska i huvudstadsregionen. Vid sidan om hennes uppgifter som generalsekreterare undervisar hon i magisterprogrammet för kulturkunskap och handleder fyra doktorander inom ämnet Latinamerikaforskning. Hon uppskattar studerandens nyfikenhet och nya tankeställningar och säger att hon som lärare de facto lär sig mer själv.

Förutom Madrid ligger Galicien nära hjärtat. Sarri har även jobbat för Sevillas Expo’92 och har spenderat sin fritid runtom i Andalusien i åratal. Till fritidssysselsättningarna hör matlagning med spanska vänner, läsning, sport och musik. Hon deltar i olika volontärprojekt där hon bor, samt njuter av film och teater. Hon slappnar av med hjälp av DIY-projekt och textilslöjd, och på landet restaurerar hon en hundraårig timmerstuga.