Utställning i EUNIC Portugal

NYHETER

10-anos-eunic-portugalNätverket EUNIC Portugal firar sitt 10-års jubileum i november. EUNIC Portugal är ett nätverk mellan europeiska kulturinstitut och ambassader, och stöds av EU-kommissionens representation i Portugal. Nätverket är verksamt i Lissabon och höll den 10 november 2016 ett möte med samtliga medlemmar, och öppnade samtidigt sin utställning som presenterar sin 10-åriga verksamhet samt nätverkets framtidsstrategier.

Finlandsinstitutet i Madrid, en av EUNIC Portugals grundande medlemmar, deltog i öppningen av utställningen tillsammans med Finlands ambassadör i Portugal Tarja Laitiainen och ambassadens kultur- och informationsansvarig Katriina Pirnes. Utställningen kan besökas till och med den 25 november.