Vi gratulerar Columbia för Nobels fredspris!

NYHETER

portada colombiaFinlandsinstitutet i Madrid gratulerar Columbias regering, Columbias befolkning och alla institutets samarbetspartners och kumpaner för tilldelningen av Nobels fredspris.

Fredspriset är ett tecken på att fredsförhandlingarna mellan president Juan Manuel Santos och Latinamerikas största gerillarörelse FARC är på rätt väg, trots att folkomröstningen i Columbia inte godkände det nya fredsförslaget. De är på rätt väg. Fredsförhandlingarna är återigen tagits med i agendan.

Nobelkommitténs beslut att lyfta Columbia och Sydamerika i världspolitikens fokus ger regionen uppmärksamhet. Det är en plats som Columbia annars inte har fått bland Mellanösternkrisen, kriget i Syrien samt USA:s och Kinas inflytelserika positioner. Fredspriset ger hopp och självkänsla till colombianerna. Det är ett ljus i det 52 år långa kriget.

Columbias geopolitiska position i skarven mellan Central- och Sydamerika är betydelsefull och freden har betydelse för stabiliteten i både Centralamerika och Sydamerikas norra delar. Columbias stabilitet förebygger eskaleringen av drogkriget och våldet, även om det inte helt och hållet förhindrar det.

Beslutet av Norges Nobelkommitté är stöttande och uppmuntrar parterna att fortsätta de utmanande förhandlingarna. Beslutet kan tolkas som att fredsprocessen – om än skör och vacklande – är alltid bättre än eskalerande våld och krig.

Finland kommer snart att inviga en ambassad i Columbia. Också Finlandsinstitutet i Madrid verkar i Columbia. År 2017, under Finlands 100-års jubileum, förverkligar institutet ett projekt inom konstskolning och konstterapi i Columbia. Projektet för finska undervisningsmetoder och visioner till lärare i konstbranschen, samt hjälper offer för kriget genom konstterapi.