VETENSKAP

En av Finlandsinstitutets viktigaste uppgifter är att främja vetenskapliga kontakter och akademiskt samarbete mellan Finland och den spanska och portugisiska världen. Institutet deltar i vetenskaps- och utbildningsprojekt och samarbetar med Finlands Akademi, Helsingfors universitet, universitetet Complutense i Madrid samt andra europeiska och latinamerikanska universitet.

Finlandsinstitutet arrangerar också konferenser, publicerar en vetenskaplig publikationsserie och hjälper i mån av möjlighet finländska forskare och studerande med praktiska arrangemang.

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.
Meny