selva

Ursprungsbefolkningens framtid: Amazonas och arktiska områden

Den 3 maj arrangerar Universitat Autònoma de Barcelona en diskussion om Amazonas och Arktis ”Indigenous futures imagined”, i vilken fem ledande experter deltar.

Álvaro Fernández-Llamazares är Ramón y Cajal-forskare vid Universitat Autònoma de Barcelona. Han använder geografisk analys för att mäta ursprungsbefolkningarnas bidrag till bevarandet av biologiska mångfalden.

Outi Laiti är forskare i urfolksstudier vid Helsingfors universitet. Hon fokuserar på samiska ordspråk och stärkande genom samisk spelutveckling.

Pirjo Kristiina Virtanen är docent i urfolksstudier vid Helsingfors universitet. Hon diskuterar framtiden för utbildning på land i Amazonas och det biologiska arvet.

Francisco Apurinã är forskare i urfolksstudier vid Helsingfors universitet. Han behandlar Apurinã-folkets muntliga berättelser som en vägledande ram för samhällsbaserade miljöskyddsprojekt.

Ksenija Hanacek är forskare vid Helsingfors universitet och Universitat Autònoma de Barcelona. Hon arbetar med konflikter om miljörättvisa i den arktiska regionen med Global Atlas of Environmental Justice, ett online-verktyg och en databas som synliggör sociala orättvisor i samband med utvinningsprojekt.

Evenemanget har fått stöd av Finlandsinstitutet i Madrid. Tack till Wihuri Foundation för stödet till TelepART Tiede.

Indigenous futures imagined
3.5.2023 kl 10-12:30
Z/023 Sala Antoni Rosell
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
Universitat Autònoma de Barcelona
Carrer de les Columnes s/n
Campus de la UAB
08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Online