selva

Alkuperäiskansojen tulevaisuus: Amazon ja arktiset alueet

Barcelonan Autònoma yliopisto järjestää 3. toukokuuta Amazonista ja arktisesta alueesta keskustelutilaisuuden ”Alkuperäiskansojen tulevaisuuskuvat”, johon osallistuu viisi johtavaa asiantuntijaa.

Álvaro Fernández-Llamazares on Ramón y Cajalin tutkija Universitat Autònoma Barcelona yliopistolla. Hän käyttää maantieteellistä analyysia alkuperäiskansojen osuuden määrittelemiseksi biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Outi Laiti on alkuperäiskansatutkimuksen tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hän keskittyy saamelaisten kieliin ja heidän voimaantumiseen pelikehityksen kautta.

Pirjo Kristiina Virtanen on alkuperäiskansatutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa.
Hän perehtyy amazonilaisen maa- ja biokulttuuriperinnön tulevaisuuteen.

Francisco Apurinã on alkuperäiskansatutkimuksen tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hän käsittelee Apurinã-kansan suullisia tarinoita kehyksinä ympäristösuojeluhankkeille.

Ksenija Hanacek on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa ja Universitat Autònoma de Barcelonassa. Hän työskentelee arktisen alueen ympäristöoikeuskonfliktien parissa Global Atlas of Environmental Justice -ohjelman parissa. Kyseessä on online- tietokanta, joka tuo esiin kaivoshankkeisiin liittyviä sosiaalisia epäoikeudenmukaisuuksia.

Tapahtumaa on tukenut Suomen Madridin-instituutti. Kiitos TelepART Tiede tuesta Wihurin säätiölle.

Indigenous futures imagined
3.5.2023 klo 10-12:30
Z/023 Sala Antoni Rosell
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
Universitat Autònoma de Barcelona
Carrer de les Columnes s/n
Campus de la UAB
08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Online