Unga, utbildning och konst för att fira Finland 100 år

Foto: Raymi Alihaanperä
Foto: Raymi Alihaanperä

En klass med 16 konststuderande från Helsingin taidelukio har deltagit i ett designprojekt för Finlandsinstitutet i Madrid, med målet att designa en skarf för att fira Finlands 100-års jubileum. Finlandsinstitutet strävar efter att lyfta fram unga konststuderande och rollen som utbildning och konst spelar i finländsk identitet.

Gymnasiestuderanden har med hjälp av bild- och textilkonstläraren Heidi Mikkola ivrigt tagit sig an uppgiften och skapat konstverk med björntema, djuret som både Finland och Madrid har gemensamt.

De bästa bidragen som framröstades gjordes av Iiris Juvonen, Vivian Stolt, Aapo Fransila och Sonja Voutilainen. Akvarellmålningen av Iiiris Juvonen kommer således att tryckas till skarfar som kommer användas under Institutets evenemang under hela 2017.

Alla konstverken av de unga konstnärerna, mellan 17 och 19 år, kommer att kunna ses i en utställning i Spanien och Portugal våren 2017.

Heidi Mikkola har svarat på några frågor angående samarbetet.

Varifrån kom björntemat?
Björntemat var utgångspunkten för designprojektet. Vi undersökte det kännetecknande djuret för Madrid, björnen som äter bär från smultronträdet, och vi funderade på björnens betydelse i det finska nationalarvet. Björnen är de finska skogarnas konung, ett mytiskt djur, och björnen återkommer förutom i nordiskt folklore även till exempel i ryska sagor.

Vad tyckte studeranden om uppgiften?
De gillade uppgiften! Studerandena fick tolka temat fritt, och designprojektet förverkligades bl.a. i digital form, i kollage, och genom olika måleritekniker i storleken 60 x 60 cm.

Har gymnasiestuderandena eller lärarna tidigare samarbetat med finska kultur- och vetenskapsinstitut?
Vi samarbetar årligen med olika organisationer. Specialbeställningar och bidrag till olika tävlingar är en del av skolans konstundervisning och kulturverksamhet. Samarbetet med Finlandsinstitutet i Madrid är den första av sitt slag.

Hurdan är gymnasiernas textilslöjdundervisning i Finland?
I finska gymnasier finns det oftast inte textilslöjd. I vissa gymnasier finns möjligheten att avlägga konstdiplom i textilslöjd. I år genomförde ca 70 studerande bildkonstdiplomet, vilket är ett avsevärt stort antal personer. Utanför grundskolan och gymnasiet studeras textilkonst på hobbynivå i till exempel skolor för bildkonst och textilslöjd.

Hur kommenterar läraren projektet?
Projektet var intressant, roligt och spännande! Det var fint att märka hur studerande från olika kurser drogs till projektet – även studerande utanför textilslöjden.

Hur kommenterar studerandena projektet? Hur fick de idéerna till sina konstverk?
En del av studerandena gjorde snabba skisser och en del lade ner många timmar på arbetet, beroende på kurserna. I kurserna för kläddesign och silkestryck var skarfdesignen en av huvuduppgifterna. Studerandena sökte inspiration från olika källor; några sökte information om björnar och björnens betydelse i Madrid. Vi planerade sedan hur idéerna skulle förverkligas och studerandena gillade att jobba med detta konkreta mål i sikte.

huividesign