Mänskligheten söker efter sin form

Utställningen Somewhere in between av den finska konstnären Tero Puha öppnas den 3 november 2017 i galleriet hos Finlandsinsitutet i Madrid.

I utställningen möts fotografi- och videokonst för att belysa mänsklighetens sökande efter sin form. I verken lyfts teman om känslotillstånd och den interna världen fram samtidigt som verken talar om mänskligheten som ännu söker sin form. I serien Somewhere in between har representationen av kroppen från tidigare serier börjat försvinna och Puha understryker människans interna värld. Utställningen innehåller bilder från serierna Unfinished (2010), 21 grams (2013) och Anatomy (2012–17).

Tero Puha (född 1971) är en en mångfacetterad kreatör som arbetar inom fotografi, video, film, digital konst och performance. Han verk har visats internationellt och finns i många museikollektioner, till exempel i Kiasma; museet för modern konst i Helsingfors, i Amos Anderssons museum (Finland) och i museet för fotografi Kiyosato (Japan).

Somewhere in between är en del av Finlandsinstitutet i Madrids program för att fira Finland 100 år och kan besökas gratis fram till den 5 januari 2018.

Somewhere in between – Tero Puha
3.11.2017 kl. 19h
4.11.2017-5.1.2018