Finland understöder översättningen av litteratur

Onsdagen den 4 oktober klockan 12.30 under LIBER, den internationella bokmässan i Madrid, kommer nätverket för europeiska kulturinstitut EUNIC att presentera de de stipendium som finns till förfogande för översättning och utgivning av litteratur i ett flertal länder.

I tillägg till Finlandsinstitutet i Madrid kommer delegationen från EU-kommissionens representation i Spanien, det tjeckiska kulturinstitutet, Goethe-institutet i Madrid, det italienska kulturinstitutet i Madrid, det rumänska kulturinstitutet, Camõesinstitutet, franska institutet, det polska kulturinstitutet samt Cervantesinstitutet, att delta i evenemanget.

Den internationella bokmässan LIBER firar 35 år i år och hålls mellan den 4 och 6 oktober i mässcentret IFEMA.

Understöd för översättning av europeisk litteratur
4.10.2017 kl. 12.30
Liber – Feria Internacional del Libro
IFEMA
Av. Partenón, 5
28042 Madrid