Tre böcker att bli mästare på finska språket

Suomen MestariInstitutets bibliotek har fått en gåva från Finn Lectura med vilka intresserade kan självständigt studera finska från principen. Bock serien, Suomen Mestarit, mästare av finska språket, handlar om finskspråkiga läroböcker i tre delar med vilka studerande kan nå A2-nivån i språket.

Suomen mestari 1 (Gehring, Sonja ja Heinzmann, Sanni) är enspråkig lärobok för nybörjade av finskaspråket riktad till både ungdomar och vuxna. Teman i boket rör sig kring student- och arbetslivet, fritid samt hemlivet. I boken finns det gott om övningar och illustrationer som stoder språkinlärningen.

Suomen mestari 2 (Gehring, S. ja Heinzmann, S.) är riktad till eleverna på fortsättningskurser. Teman varierar mellan fritid, natur, resor, utbildning, fester och hälsa. I grammatiken blir inlärare bekant med verbens tidsformer. Nya ord upprepas effektivt genom olika uppgifter och innehållsmässiga texter.

Suomen mestari 3 (Gehring, S., Heinzmann, S., Päivärinne, S. ja Udd, T.) fördjupar kompetenser som sker vid inlärning genom de två första delar av bokserien. Studerande lär sig att använda språket i vardagliga och officiella kommunikationssituationer. Temat som behandlas är t.ex. miljövård, kultur, historia, familjeliv och idrott.

Kom till vårt bibliotek och bli mästare på finska språket!

Suomen Mestari 1,
Gehring, Sonja y Heinzmann, Sanni
Finn Lectura, 2014

Suomen Mestari 2
Gehring, Sonja y Heinzmann, Sanni
Finn Lectura, 2015

Suomen Mestari 3
Gehring, Sonja; Heinzmann, Sanni; Päivärinne, Sari; Udd, Taija
Finn Lectura