Suomea iloisemmin

Ordet grammatik får få människor att hoppa av glädje. Vi blev dock lyckliga då vi fick Svetlana Myhkyräs serie grammatikböcker Suomea iloisemmin till vårt bibliotek. Det är nämligen inte fråga om vilken grammatik som helst, utan genom böckerna avslöjas grammatikens hemligheter genom bilder.

Bokens författare undervisar finska som andra språk och säger att boken vuxit fram för att möta finskalärarnas behov. Författarens mål är att skapa grammatikundervisning, som är lika rolig som nyttig. Bokserien består av tre verk, vilka kan användas som fristående delar enligt användarens behov.

Den första boken fokuserar på ordklasserna, nominativ och lokalkasus. Innebörden av till exempel ”Matti on järvellä” och ”Matti on järvessä” är vitt skilda. I den andra boken kan man bekanta sig med adjektiv, pronomen samt med prepositioner. I den tredje och sista boken ligger verben i fokus och på bokens sidor lyfts de olika tidsformerna och modusen fram, tillsammans med infinitiv och passivformer. Med hjälp av böckernas bilder öppnas grammatikens betydelse upp för studenten på ett helt nytt sätt.

Att kunna grammatiken är en förutsättning för att behärska ett språk, men vare sig Myhkärä eller vi på institutet tycker att språkstudierna ska vara tråkiga. Den roliga och innovativa Suomea iloisemmin kan nu lånas från institutets bibliotek!

Meny