Stipendium Nordic Drama Corner

EUNIC oppnar dörrar 2012

Barlovento teattern spelar verket Kipukynnys

Den finländska teateragenturen Nordic Drama Corner erbjuder ett stipendium på 2000 euro till spanska teatergrupper som vill representera finländsk teater. Bidraget ska användas till skådespelarnas övningar.

Krav för ansökande
– Teatergruppen ska vara spansk.
– Teatergruppen ska välja ett verk av en dramatiker representerad av Nordic Drama Corner.
– Teatergruppen måste ha ett avtal med upphovsmakaren till verket.
– Teatergruppen ska ha ett muntligt avtal med en översättare som kan översätta verket till spanska (som görs skriftligen när stipendiet utbetalas).
– Verket ska uppföras minst 6 gånger på en teatrar med kapacitet för minst 60 besökare. Läsdrama räknas inte.
– I marknadsföreningen av verket ska Nordic Drama Corner och Finlandsinstitutet i Madrid nämnas.

Ansökningstid
8.9.2014 – 12.10.2014

Ansökningarna gås igenom
13.10 – 2.11.2014

Sökanden meddelas
3–5.11.2014

Utbetalning
Utbetalningen av stipendiet görs i två omgångar. 50 % när stipendieavtalet är undertecknat och avtalet med dramatikern och översättaren är klart. Resterande 50 % utbetalas efter det sjätte uppförandet av verket.

Dokumentation
– Kort beskrivning av teatergruppen.
– Namn på verket och motivering.
– Konstnärlig teatergrupp.
– Kortfattad produktionsplan.
– Muntligt avtal med dramatikern och översättaren.

Ansökningar kan lämnas in elektroniskt till info (at) madrid.fi Ämne ”stipendium Nordic Drama Corner 2014”.

Mer information: info (at) madrid.fi (ämne ”Nordic Drama Corner 2014 information stipendiet”) eller + 91 444 44 12

Meny