Livets spelplan Gymnasion öppnas i Madrid

Den 17 juni är det vernissage för konstnären Raija Malkas utställning Gymnasion vid Finlandsinstitutet i Madrid. Den i Lissabon bosatta konstnärens verk finns till påseende i institutets galleri fram till mitten av augusti.

Utställningens namn härrör från Antikens Grekland där ”gymnasion” var en plats för både fysisk träning och andlig fostring. Även Malkas verk strävar till att föra samman mentala och fysiska tillstånd: de geometriska verken uppskattas bäst med fler sinnen än bara synen och de skapar en upplevelse av rymd som betraktaren uppslukas av:

[quote align=”center”] ”Eftersom Malka sedan början av sin karriär har skapat scenografier i samarbete med kompositörer och regissörer är det för henne viktigare än för målare i allmänhet att utnyttja och inta hela rummet. Gymnasion är ett helhetskonstverk över livets spelplan. Hela livet är ju en kroppens och själens träningsplats, med födseln som ingång och döden som utgång.” (Marja-Liisa Torniainen, Taide 1/2014) [/quote]

Gymnasion sågs ifjol i Lissabons centrum för modern konst Centro de Arte Moderna. Raija Malka är den första finländska konstnär som fått resa en utställning i centret. Malka, född i Åbo år 1959, har bott och arbetat i Lissabon sedan 2009. Hon har studerat vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors och i Paris under skulptören Daniel Graff. Malka hade sin första soloutställning i Helsingfors år 1987, varefter hennes verk har ställts ut världen över, bland annat i Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Japan och Sverige.

Gymnasion invigs i konstnärens närvaro tisdagen den 17.6.2014 i Finlandsinstitutet i Madrid. Utställning kan besökas fram till den 14.8.2014. Fritt inträde.
Raija Malka: Gymnasion
Vernissage 17.6 kl. 19.30
Öppet 18.6–14.8.2014, vardagar kl. 10–20
Finlandsinstitutet i Madrid
Calle Caracas 23, bajo 28010 Madrid

[gdl_gallery title=”Raija Malka” width=”215″ height=”140″ ]